Leviticul  


Capitolul 22
 • Când să mănânce din jertfe
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui ca să* se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate** de copiii lui Israel şi să nu necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.
 • * Num 6:3; ** Lev 18:21; Exod 28:38; Num 18:32; Deut 15:19;
 • 3 Spune-le:‘Orice om dintre urmaşii voştri şi din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel şi care va avea pe el o necurăţie*, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 7:20;
 • 4 Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere* de sămânţă să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu** va fi curat. Tot aşa şi cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel†† ce va avea o lepădare de sămânţă în somn,
 • * Lev 15:2; ** Lev 14:2; Lev 15:13; Num 19:11; Num 19:22; †† Lev 15:16;
 • 5 cel* ce se va atinge de o târâtoare şi se va spurca sau un** om atins de vreo necurăţie oarecare şi care se va fi făcut necurat prin ea.
 • * Lev 11:24; Lev 11:43; Lev 11:44; ** Lev 15:7; Lev 15:19;
 • 6 Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce* îşi va scălda trupul în apă;
 • * Lev 15:5; Evr 10:22;
 • 7 după asfinţitul soarelui va fi curat şi, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana* lui.
 • * Lev 21:22; Num 18:11; Num 18:13;
 • 8 Să nu mănânce dintr-o vită* moartă sau sfâşiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul.
 • * Exod 22:31; Lev 17:15; Ezec 44:31;
 • 9 Să păzească poruncile Mele, ca să nu-şi ia* pedeapsa pentru păcatul lor şi să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.
 • * Exod 28:43; Num 18:22; Num 18:32;
 • Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte
 • 10 Niciun* străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuieşte la un preot ca oaspete şi cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte.
 • * 1 Sam 21:6;
 • 11 Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint va putea să mănânce, tot aşa şi cel născut în casa lui; ei* să mănânce din hrana lui.
 • * Num 18:11; Num 18:13;
 • 12 Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare.
 • 13 Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărţită de bărbat, fără să aibă copii, şi care se va întoarce* în casa tatălui său, ca atunci când** era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea.
 • * Gen 38:11; ** Lev 10:14; Num 18:11; Num 18:19;
 • 14 Dacă un* om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului preţul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el.
 • * Lev 5:15; Lev 5:16;
 • 15 Preoţii să nu* necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare;
 • * Num 18:32;
 • 16 ei vor face să apese* astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovaţi mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’”
 • * Lev 22:9;
 • Jertfele să fie fără cusur
 • 17 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 18 „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor copiilor lui Israel şi spune-le:‘Orice* om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie,
 • * Lev 1:2; Lev 1:3; Lev 1:10; Num 15:14;
 • 19 să ia* o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită.
 • * Lev 1:3;
 • 20 Să nu aduceţi niciuna* care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită.
 • * Deut 15:21; Deut 17:1; Mal 1:8; Mal 1:14; Efes 5:27; Evr 9:14; 1 Pet 1:19;
 • 21 Dacă un* om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru împlinirea** unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea.
 • * Lev 3:1; Lev 3:6; ** Lev 7:16; Num 15:3; Num 15:8; Deut 23:21; Deut 23:23; Ps 61:8; Ps 65:1; Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 22 Să n-aduceţi niciuna* care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită** de foc înaintea Domnului.
 • * Lev 22:20; Mal 1:8; ** Lev 1:9; Lev 1:13; Lev 3:3; Lev 3:5;
 • 23 Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfeşti un bou sau un miel cu un mădular* prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe, nu va fi primit.
 • * Lev 21:18;
 • 24 Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boaşele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca jertfă în ţara voastră.
 • 25 Nici să nu luaţi de la străin* vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceţi ca mâncare** Dumnezeului vostru, căci sunt sluţite, au metehne, şi n-ar fi primite.’”
 • * Num 15:15; Num 15:16; ** Lev 21:6; Lev 21:17; Mal 1:14;
 • 26 Domnul a zis lui Moise:
 • 27 „Viţelul*, mielul sau iedul, după naştere, să mai rămână şapte zile cu mama sa şi apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc.
 • * Exod 22:30;
 • 28 Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiaţi ca jertfă în aceeaşi zi* cu fătul ei.
 • * Deut 22:6;
 • 29 Când veţi aduce Domnului o jertfă* de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită.
 • * Lev 7:12; Ps 107:22; Ps 116:17; Amos 4:5;
 • 30 Vita să se mănânce în aceeaşi zi; să nu lăsaţi nimic* din ea până a doua zi dimineaţa. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 7:15;
 • 31 Să păziţi* poruncile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 19:37; Num 15:40; Deut 4:40;
 • 32 Să nu necinstiţi* Numele Meu cel sfânt, ca să** fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc
 • * Lev 18:21; ** Lev 10:3; Mat 6:9; Luca 11:2; Lev 20:8;
 • 33 şi care* v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”
 • * Exod 6:7; Lev 11:45; Lev 19:36; Lev 25:38; Num 15:41;
  Leviticul, capitolul 22