Leviticul  


Capitolul 24
 • Rânduieli privitoare la sfeşnic
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Porunceşte* copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat.
 • * Exod 27:20; Exod 27:21;
 • 3 Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat, de seara până dimineaţa, în faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
 • 4 Să aşeze candelele în sfeşnicul de aur curat*, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.
 • * Exod 31:8; Exod 39:37;
 • Pâinile pentru punerea înainte
 • 5 Să iei floare de făină şi să faci din ea douăsprezece turte*; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă.
 • * Exod 25:30;
 • 6 Să le pui în două şiruri, câte şase în fiecare şir, pe masa* de aur curat, înaintea Domnului.
 • * 1 Imp 7:48; 2 Cron 4:19; 2 Cron 13:11; Evr 9:2;
 • 7 Peste fiecare şir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului.
 • 8 În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legământ veşnic pe care-l vor ţine copiii lui Israel.
 • * Num 4:7; 1 Cron 9:32; 2 Cron 2:4;
 • 9 Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică.”
 • * 1 Sam 21:6; Mat 12:4; Marc 2:26; Luca 6:4; ** Exod 29:33; Lev 8:31; Lev 21:22;
 • Pedeapsa împotriva hulitorilor şi a ucigaşilor
 • 10 Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit.
 • 11 Fiul femeii israelite a hulit* şi a blestemat** Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mama sa se numea Şelomit, fata lui Dibri, din seminţia lui Dan.
 • * Lev 24:16; ** Iov 1:5; Iov 1:11; Iov 1:22; Iov 2:5; Iov 2:9; Iov 2:10; Isa 8:21; Exod 18:22; Exod 18:26;
 • 12 L-au aruncat* în temniţă, până** va spune Moise ce va porunci Domnul.
 • * Num 15:34; ** Exod 18:15; Exod 18:16; Num 27:5; Num 36:5; Num 36:6;
 • 13 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 14 „Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-şi pună mâinile* pe capul lui şi toată adunarea să-l ucidă cu pietre.
 • * Deut 13:9; Deut 17:7;
 • 15 Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: ‘Oricine va blestema pe Dumnezeul lui îşi va lua* pedeapsa pentru păcatul lui.
 • * Lev 5:1; Lev 20:17; Num 9:13;
 • 16 Cine va blestema* Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.
 • * 1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13; Ps 74:10; Ps 74:18; Mat 12:31; Marc 3:28; Iac 2:7;
 • 17 Cine* va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.
 • * Exod 21:12; Num 35:31; Deut 19:11; Deut 19:12;
 • 18 Cine* va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă.
 • * Lev 24:21;
 • 19 Dacă cineva răneşte pe aproapele lui, să i se facă aşa cum a făcut* şi el:
 • * Exod 21:24; Deut 19:21; Mat 5:38; Mat 7:2;
 • 20 frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său.
 • 21 Cine va* ucide un dobitoc să-l înlocuiască, dar cine** va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.
 • * Lev 24:18; Exod 21:33; ** Lev 24:17;
 • 22 Să aveţi aceeaşi* lege pentru străin ca şi pentru băştinaş; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”
 • * Exod 12:49; Lev 19:34; Num 15:16;
 • 23 Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos* afară din tabără pe cel ce hulise şi l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.
 • * Lev 24:14;
  Leviticul, capitolul 24