Leviticul  


Capitolul 25
 • Anul sabatic
 • 1 Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau, pământul să se odihnească, să ţină un Sabat* în cinstea Domnului.
 • * Exod 23:10; Lev 26:34; Lev 26:35; 2 Cron 36:21;
 • 3 Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase ani să-ţi tai via şi să strângi roadele.
 • 4 Dar anul al şaptelea să fie un Sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un Sabat ţinut în cinstea Domnului: în anul acela să nu-ţi semeni ogorul şi să nu-ţi tai via.
 • 5 Să nu seceri ce* va ieşi din grăunţele căzute de la seceriş şi să nu culegi strugurii din via ta netăiată: acesta să fie un an de odihnă pentru pământ.
 • * 2 Imp 19:29;
 • 6 Ceea ce va ieşi de la sine din pământ în timpul Sabatului lui să vă slujească de hrană, ţie, robului şi roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua şi străinului care locuieşte cu tine,
 • 7 vitelor tale şi fiarelor din ţara ta; tot venitul pământului să slujească de hrană.
 • Anul de veselie. Răscumpărarea averilor şi a robilor
 • 8 Să numeri şapte săptămâni de ani, de şapte ori şapte ani, şi zilele acestor şapte săptămâni de ani vor face patruzeci şi nouă de ani.
 • 9 În a zecea zi a lunii a şaptea, să pui să sune cu trâmbiţa răsunătoare; în Ziua* Ispăşirii, să sunaţi cu trâmbiţa în toată ţara voastră
 • * Lev 23:24; Lev 23:27;
 • 10 şi să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea. Să vestiţi* slobozenia în ţară pentru toţi locuitorii ei: acesta să fie pentru voi anul de veselie; fiecare** dintre voi să se întoarcă la moşia lui şi fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui.
 • * Isa 61:2; Isa 63:4; Ier 34:8; Ier 34:15; Ier 34:17; Luca 4:18; ** Lev 25:13; Num 36:4;
 • 11 Anul al cincizecilea să fie pentru voi anul de veselie; atunci să nu semănaţi*, să nu seceraţi ce vor aduce ogoarele de la ele şi să nu culegeţi via netăiată.
 • * Lev 25:5;
 • 12 Căci este anul de veselie: să-l priviţi ca ceva sfânt. Să mâncaţi ce vă vor da ogoarele* voastre.
 • * Lev 25:6; Lev 25:7;
 • 13 În anul* acesta de veselie, fiecare dintre voi să se întoarcă la moşia lui.
 • * Lev 25:10; Lev 27:24; Num 36:4;
 • 14 Dacă vindeţi ceva aproapelui vostru sau dacă cumpăraţi ceva de la aproapele vostru, niciunul dintre voi să nu* înşele pe fratele lui.
 • * Lev 25:17; Lev 19:13; 1 Sam 12:3; 1 Sam 12:4; Mica 2:2; 1 Cor 6:8;
 • 15 Să cumperi de la aproapele tău socotind* anii de la anul de veselie, şi el să-ţi vândă socotind anii de rod.
 • * Lev 27:18; Lev 27:23;
 • 16 Cu cât vor fi mai mulţi ani, cu atât să ridici preţul şi cu cât vor fi mai puţini ani, cu atât să-l scazi, căci el îţi vinde numai numărul secerişurilor.
 • 17 Niciunul dintre voi să nu înşele* deci pe aproapele lui şi să te** temi de Dumnezeul tău, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Lev 25:14; ** Lev 25:43; Lev 19:14; Lev 19:32;
 • 18 Împliniţi* legile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le, şi veţi locui fără frică** în ţară.
 • * Lev 19:37; ** Lev 26:5; Deut 12:10; Ps 4:8; Prov 1:33; Ier 23:6;
 • 19 Ţara îşi va da roadele, veţi mânca din ele şi vă veţi sătura* şi veţi locui fără frică în ea.
 • * Lev 26:5; Ezec 34:25; Ezec 34:27; Ezec 34:28;
 • 20 Dacă veţi zice: «Ce vom* mânca în anul al şaptelea, fiindcă nu** vom semăna şi nu vom strânge roadele?»
 • * Mat 6:25; Mat 6:31; ** Lev 25:4; Lev 25:5;
 • 21 Eu vă voi* da binecuvântarea Mea în anul al şaselea, şi pământul va da roade pentru trei ani.
 • * Exod 16:29; Deut 28:8;
 • 22 Când* veţi semăna în anul al optulea, veţi mânca tot din vechile** roade; până la al nouălea an, până la noile roade, veţi mânca tot din cele vechi.
 • * 2 Imp 19:29; ** Ios 5:11; Ios 5:12;
 • 23 Pământurile să nu se vândă de veci; căci ţara* este a Mea, iar voi sunteţi la Mine ca nişte** străini şi venetici.
 • * Deut 32:43; 2 Cron 7:20; Ps 85:1; Ioel 2:18; Ioel 3:2; ** 1 Cron 29:15; Ps 39:12; Ps 119:19; 1 Pet 2:11;
 • 24 De aceea, în toată ţara pe care o veţi stăpâni, să daţi dreptul de răscumpărare pentru pământuri.
 • 25 Dacă fratele* tău sărăceşte şi vinde o bucată din moşia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda** lui cea mai de aproape, să vină şi să răscumpere ce a vândut fratele său.
 • * Rut 2:20; Rut 4:4; Rut 4:6; ** Rut 3:2; Rut 3:9; Rut 3:12; Ier 32:7; Ier 32:8;
 • 26 Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare şi-i stă în putinţă lui singur să facă răscumpărarea,
 • 27 * socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisoseşte şi să se întoarcă la moşia lui.
 • * Lev 25:50-52;
 • 28 Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie; la anul de veselie*, el să se întoarcă la moşia lui şi cumpărătorul să iasă din ea.
 • * Lev 25:13;
 • 29 Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare; dreptul lui de răscumpărare să ţină un an.
 • 30 Dar, dacă această casă, aşezată într-o cetate înconjurată cu ziduri, nu este răscumpărată înainte de împlinirea unui an întreg, ea va rămâne pe veci cumpărătorului şi urmaşilor lui; iar în anul de veselie să nu iasă din ea.
 • 31 Casele din sate care nu sunt înconjurate cu ziduri să fie privite ca ţarini de pământ: ele vor putea fi răscumpărate, şi cumpărătorul va ieşi din ele în anul de veselie.
 • 32 Cât priveşte cetăţile leviţilor* şi casele pe care le vor avea ei în aceste cetăţi, leviţii să aibă un drept necurmat de răscumpărare.
 • * Num 35:2; Ios 21:2;
 • 33 Cine va cumpăra de la leviţi o casă să iasă în anul* de veselie din casa vândută lui şi din cetatea în care o avea; căci casele din cetăţile leviţilor sunt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Lev 25:28;
 • 34 Ogoarele aşezate în* jurul cetăţilor leviţilor nu se vor putea vinde; căci ei le vor stăpâni pe veci.
 • * Fapte 4:36; Fapte 4:37;
 • 35 Dacă fratele tău sărăceşte şi nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini*, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine.
 • * Deut 15:7; Deut 15:8; Ps 37:26; Ps 41:1; Ps 112:5; Ps 112:9; Prov 14:31; Luca 6:35; Fapte 11:29; Rom 12:10; 1 Ioan 3:17;
 • 36 Să nu* iei de la el nici dobândă, nici camătă: să te temi** de Dumnezeul tău, şi fratele tău să trăiască împreună cu tine.
 • * Exod 22:25; Deut 23:19; Neem 5:7; Ps 15:5; Prov 28:8; Ezec 18:8; Ezec 18:13; Ezec 18:17; Ezec 22:12; ** Lev 25:17; Neem 5:9;
 • 37 Să nu-i împrumuţi banii tăi cu dobândă şi să nu-i împrumuţi merindele tale pe camătă.
 • 38 Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să vă dau ţara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru.
 • * Lev 22:32; Lev 22:33;
 • 39 Dacă* fratele tău sărăceşte lângă tine şi se vinde ţie, să nu-l pui să-ţi facă muncă de rob.
 • * Exod 21:2; Deut 15:12; 1 Imp 9:22; 2 Imp 4:1; Neem 5:5; Ier 34:14;
 • 40 Ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic; să stea în slujba ta până la anul de veselie.
 • 41 Atunci, să iasă de la tine el şi copiii lui care vor fi* cu el şi să se întoarcă în familia lui, la moşia** părinţilor lui.
 • * Exod 21:3; ** Lev 25:28;
 • 42 Căci ei sunt* slujitorii Mei, pe care i-am scos din ţara Egiptului; să nu fie vânduţi cum se vând robii.
 • * Lev 25:55; Rom 6:22; 1 Cor 7:23;
 • 43 Să nu-l stăpâneşti* cu asprime** şi să te temi de Dumnezeul tău.
 • * Efes 6:9; Col 4:1; ** Lev 25:46; Exod 1:13; Lev 25:17; Exod 1:17; Exod 1:21; Deut 25:18; Mal 3:5;
 • 44 Dacă vreţi să aveţi robi şi roabe, să-i luaţi de la neamurile* care vă înconjoară; de la ele să cumpăraţi robi şi roabe.
 • * Isa 56:3; Isa 56:6;
 • 45 Veţi putea să-i cumpăraţi şi dintre copiii străinilor care vor locui la tine şi din familiile lor pe care le vor naşte în ţara voastră; ei vor fi averea voastră.
 • 46 Îi puteţi lăsa moştenire* copiilor voştri după voi, ca pe o moşie, şi puteţi să-i ţineţi astfel robi pe veci. Dar cât despre fraţii voştri, copiii lui Israel, nici unul** din voi să nu stăpânească pe fratele său cu asprime.
 • * Isa 14:2; ** Lev 25:43;
 • 47 Dacă un străin sau un venetic se îmbogăţeşte, şi fratele* tău sărăceşte lângă el şi se vinde străinului care locuieşte la tine sau vreunuia din familia străinului,
 • * Lev 25:25; Lev 25:35;
 • 48 el să aibă dreptul de răscumpărare, după ce se va fi vândut: unul din fraţii lui să poată să-l* răscumpere.
 • * Neem 5:5;
 • 49 Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere sau, dacă are mijloace, să se răscumpere singur*.
 • * Lev 25:26;
 • 50 Să facă socoteala cu cel ce l-a cumpărat, din anul când s-a vândut până în anul de veselie, şi preţul de plătit va atârna de numărul anilor, care vor fi preţuiţi ca ai unui* om tocmit cu plată.
 • * Iov 7:1; Isa 16:14; Isa 21:16;
 • 51 Dacă mai sunt încă mulţi ani până la anul de veselie, îşi va plăti răscumpărarea după preţul anilor acelora şi să-l scadă din preţul cu care a fost cumpărat;
 • 52 dacă mai rămân puţini ani până la anul de veselie, să le facă socoteala şi să-şi plătească răscumpărarea după aceşti ani.
 • 53 Să fie la el ca unul tocmit cu anul; şi acela la care va fi să nu se poarte cu asprime cu el sub ochii tăi.
 • 54 Iar dacă nu este răscumpărat în niciunul din aceste feluri, să* iasă de la el în anul de veselie, el şi copiii lui care vor fi împreună cu el.
 • * Lev 25:41; Exod 21:2; Exod 21:3;
 • 55 Căci copiii lui Israel sunt* robii Mei; ei sunt robii Mei, pe care i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Lev 25:42;
  Leviticul, capitolul 25