Leviticul  


Capitolul 27
 • Juruinţele
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
 • 2 ‘Când se* vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta.
 • * Num 6:2; Jud 11:30; Jud 11:31; Jud 11:39; 1 Sam 1:11; 1 Sam 1:28;
 • 3 Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat, de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după* siclul Sfântului Locaş:
 • * Exod 30:13;
 • 4 dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli.
 • 5 De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat şi de zece sicli pentru o fată.
 • 6 De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat şi de trei sicli de argint pentru o fată.
 • 7 De la şaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat şi de zece sicli pentru o femeie.
 • 8 Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască, şi preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.
 • 9 Dacă este vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jertfă Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului va fi ceva sfânt.
 • 10 Să nu-l schimbe şi să nu pună unul rău în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rău; dacă s-ar întâmpla să se înlocuiască un dobitoc cu altul, şi unul, şi celălalt va fi sfânt.
 • 11 Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la preot,
 • 12 care-i va face preţuirea după cum va fi bun sau rău şi va rămâne la preţuirea preotului.
 • 13 Dacă* vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la preţuirea lui.
 • * Lev 27:15; Lev 27:19;
 • Predarea lucrurilor
 • 14 Dacă cineva îşi închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar sfânt, preotul să-i facă preţuirea după cum va fi, bună sau rea, şi să rămână la preţuirea făcută de preot.
 • 15 Dacă* cel ce şi-a închinat Domnului casa vrea s-o răscumpere, să adauge o cincime la preţul preţuirii ei, şi va fi a lui.
 • * Lev 27:13;
 • 16 Dacă cineva închină Domnului un ogor din moşia lui, preţuirea ta să fie după câtimea de sămânţă pe care o dă, şi anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sămânţă de orz.
 • 17 Dacă îşi închină Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie, să rămână la preţuirea ta,
 • 18 dar, dacă îşi închină Domnului ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească* preţul după numărul anilor care mai rămân până la anul de veselie şi să-l scadă din preţuirea ta.
 • * Lev 25:15; Lev 25:16;
 • 19 Dacă* cel ce şi-a închinat Domnului ogorul vrea să-l răscumpere, atunci să mai adauge o cincime la argintul preţuit de tine, şi ogorul să rămână al lui.
 • * Lev 27:13;
 • 20 Dacă nu-şi răscumpără ogorul, şi-l vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat.
 • 21 Şi când va ieşi cumpărătorul din el la anul de veselie*, ogorul acela să fie închinat** Domnului, ca ogor hărăzit Lui; să fie moşia preotului.
 • * Lev 25:10; Lev 25:28; Lev 25:31; ** Lev 27:28; Num 18:14; Ezec 44:29;
 • 22 Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de el, care nu face parte din moşia* lui,
 • * Lev 25:10; Lev 25:25;
 • 23 preotul* să-i socotească preţul după cât face preţuirea până la anul de veselie, şi omul acela să plătească în aceeaşi zi preţul hotărât de tine, ca lucru închinat Domnului.
 • * Lev 27:18;
 • 24 În anul de* veselie, ogorul să se întoarcă la acela de la care fusese cumpărat şi din moşia căruia făcea parte.
 • * Lev 25:28;
 • 25 Toate preţuirile să se facă în siclii Sfântului Locaş: siclul are douăzeci de ghere*.
 • * Exod 30:13; Num 3:47; Num 18:16; Ezec 45:12;
 • Ce nu se poate închina
 • 26 Nimeni nu va putea să închine Domnului pe întâiul* născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut; fie bou, fie miel, este al Domnului.
 • * Exod 13:2; Exod 13:12; Exod 22:30; Num 18:17; Deut 15:19;
 • 27 Dacă este vorba însă de un dobitoc necurat, să-l răscumpere cu preţul preţuit de tine, mai adăugând* încă o cincime; dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după preţuirea ta.
 • * Lev 27:11-13;
 • 28 Tot* ce va dărui un om Domnului prin făgăduinţă, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moşia lui; tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduinţă va fi un lucru preasfânt, pentru Domnul.
 • * Lev 27:21; Ios 6:17; Ios 6:18; Ios 6:19;
 • 29 Niciun* om închinat Domnului prin făgăduinţă nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.
 • * Num 21:2; Num 21:3;
 • Zeciuielile
 • 30 Orice* zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.
 • * Gen 28:22; Num 18:21; Num 18:24; 2 Cron 31:5; 2 Cron 31:6; 2 Cron 31:12; Neem 13:12; Mal 3:8; Mal 3:10;
 • 31 Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime*.
 • * Lev 27:13;
 • 32 Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece* sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului.
 • * Ier 33:13; Ezec 20:37; Mica 7:14;
 • 33 Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău şi să nu* se schimbe; dacă se înlocuieşte un dobitoc cu un altul, şi unul, şi celălalt vor fi sfinte şi nu vor putea fi răscumpărate.’”
 • * Lev 27:10;
 • 34 Acestea* sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai.
 • * Lev 26:46;
  Leviticul, capitolul 27