Leviticul  


Capitolul 4
 • Jertfele pentru ispăşire
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune:‘Când* va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, şi anume:
 • * Lev 5:15; Lev 5:17; Num 15:22; 1 Sam 14:27; Ps 19:12;
 • 3 Dacă a păcătuit preotul* care a primit ungerea şi, prin aceasta, a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel** fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru păcatul pe care l-a făcut.
 • * Lev 8:12; ** Lev 9:2;
 • 4 Să aducă viţelul* la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe capul viţelului şi să-l înjunghie înaintea Domnului.
 • * Lev 1:3; Lev 1:4;
 • 5 Preotul, care a primit ungerea, să* ia din sângele viţelului şi să-l aducă în cortul întâlnirii,
 • * Lev 16:14; Num 19:4;
 • 6 să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească de şapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru a Sfântului Locaş.
 • 7 Apoi, preotul să ungă* cu sânge coarnele altarului pentru tămâia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii, iar tot** celălalt sânge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la uşa cortului întâlnirii.
 • * Lev 8:15; Lev 9:9; Lev 16:18; ** Lev 5:9;
 • 8 Să ia toată grăsimea viţelului adus ca jertfă de ispăşire, şi anume grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care ţine de ele,
 • 9 cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. Preotul să ia aceste părţi,
 • 10 cum* se iau de la viţelul adus ca jertfă de mulţumire, şi să le ardă pe altarul pentru arderile-de-tot.
 • * Lev 3:3; Lev 3:4; Lev 3:5;
 • 11 Dar pielea* viţelului, toată carnea lui, cu capul, picioarele, măruntaiele şi balega lui,
 • * Exod 29:14; Num 19:5;
 • 12 adică tot viţelul care a mai rămas, să le scoată afară din tabără, într-un loc curat, unde* se aruncă cenuşa, şi să le ardă cu lemne pe foc; să fie** arse pe grămada de cenuşă.
 • * Lev 6:11; ** Evr 13:11;
 • Când toată adunarea a păcătuit
 • 13 Dacă* toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute şi făcându-se astfel vinovată,
 • * Num 15:24; Ios 7:11;
 • 14 şi dacă păcatul săvârşit s-a* descoperit, adunarea să aducă un viţel ca jertfă de ispăşire, şi anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii.
 • * Lev 5:2-4; Lev 5:17;
 • 15 Bătrânii adunării să-şi* pună mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului şi să înjunghie viţelul înaintea Domnului.
 • * Lev 1:4;
 • 16 Preotul* care a primit ungerea să aducă din sângele viţelului în cortul întâlnirii,
 • * Lev 4:5; Evr 9:12-14;
 • 17 să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu el de şapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru.
 • 18 Să ungă cu sângele acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii, şi să verse tot sângele care a mai rămas la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la uşa cortului întâlnirii.
 • 19 Toată grăsimea viţelului s-o ia şi s-o ardă pe altar.
 • 20 Cu viţelul* acesta să facă întocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispăşire; să facă la fel. Astfel să facă preotul** ispăşire pentru ei, şi li se va ierta.
 • * Lev 4:3; ** Num 15:25; Dan 9:24; Rom 5:11; Evr 2:17; Evr 10:10-12; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 2:2;
 • 21 Viţelul rămas să-l scoată apoi afară din tabără şi să-l ardă ca şi pe viţelul dintâi. Aceasta este o jertfă de ispăşire pentru adunare.
 • Când păcătuieşte o căpetenie
 • 22 Dacă o căpetenie a păcătuit făcând* fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovată
 • * Lev 4:2; Lev 4:13;
 • 23 şi ajunge să descopere* păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un ţap fără cusur!
 • * Lev 4:14;
 • 24 Să-şi* pună mâna pe capul ţapului şi să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispăşire.
 • * Lev 4:4;
 • 25 Preotul* să ia cu degetul din sângele jertfei de ispăşire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot.
 • * Lev 4:30;
 • 26 Toată grăsimea* s-o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulţumire. Astfel va face preotul** pentru căpetenia aceea ispăşirea păcatului lui, şi i se va ierta.
 • * Lev 3:5; ** Lev 4:20; Num 15:28;
 • 27 Dacă cineva* din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovat
 • * Lev 4:2; Num 15:27;
 • 28 şi ajunge să descopere păcatul* pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut.
 • * Lev 4:23;
 • 29 Să-şi* pună mâna pe capul jertfei de ispăşire şi s-o înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot.
 • * Lev 4:14; Lev 4:24;
 • 30 Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului.
 • 31 Preotul* să ia toată grăsimea, cum** se ia grăsimea jertfei de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, şi ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispăşirea†† pentru omul acesta, şi i se va ierta.
 • * Lev 3:14; ** Lev 3:3; Exod 29:18; Lev 1:9; †† Lev 4:26;
 • 32 Dacă va aduce ca jertfă de ispăşire un miel, să aducă o parte femeiască* fără cusur.
 • * Lev 4:28;
 • 33 Să-şi pună mâna pe capul jertfei şi s-o înjunghie ca jertfă de ispăşire în locul unde se înjunghie arderile-de-tot.
 • 34 Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului.
 • 35 Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă pe altar*, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel** va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit, şi i se va ierta.
 • * Lev 3:5; ** Lev 4:26; Lev 4:31;
  Leviticul, capitolul 4