Leviticul  


Capitolul 5
 • Tot jertfele pentru ispăşirea păcatelor
 • 1 Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând* ce a văzut sau ce ştie şi va cădea astfel sub vină**
 • * 1 Imp 8:31; Mat 26:63; ** Lev 5:17; Lev 7:18; Lev 17:16; Lev 19:8; Lev 20:17; Num 9:13;
 • 2 sau când cineva, fără să ştie, se va* atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târâtoare necurate, şi va băga apoi de seamă şi se va face astfel** vinovat
 • * Lev 11:24; Lev 11:28; Lev 11:31; Lev 11:39; Num 19:11; Num 19:13; Num 19:16; ** Lev 5:17;
 • 3 sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, şi va băga de seamă mai târziu şi se va face astfel vinovat
 • 4 sau când cineva, vorbind cu uşurinţă, jură că are să* facă ceva rău sau bine** şi, nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu şi se va face astfel vinovat –
 • * 1 Sam 25:22; Fapte 23:12; ** Marc 6:23;
 • 5 când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-şi mărturisească* păcatul.
 • * Lev 16:21; Lev 26:40; Num 5:7; Ezra 10:11; Ezra 10:12;
 • 6 Apoi, să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femeiască din turmă, şi anume o oaie sau o capră, ca jertfă ispăşitoare, şi preotul să facă pentru el ispăşirea păcatului lui.
 • 7 Dacă nu va* putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele** sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispăşire, iar celălalt ca ardere-de-tot.
 • * Lev 12:8; Lev 14:21; ** Lev 1:14;
 • 8 Să le aducă preotului, care va jertfi întâi pe cea care are să slujească drept jertfă de ispăşire. Preotul să-i frângă* cu unghia capul de la grumaz, fără să-l despartă,
 • * Lev 1:15;
 • 9 să stropească un perete al altarului cu sângele jertfei de ispăşire, iar celălalt* sânge să-l stoarcă la picioarele altarului – aceasta este o jertfă de ispăşire.
 • * Lev 4:7; Lev 4:18; Lev 4:30; Lev 4:34;
 • 10 Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere-de-tot, după* rânduielile aşezate. Astfel va face preotul** pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a făcut, şi i se va ierta.
 • * Lev 1:14; ** Lev 4:26;
 • 11 Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, şi anume ca dar de ispăşire; să nu pună untdelemn* pe ea şi să nu adauge nici tămâie, căci este un dar de ispăşire.
 • * Num 5:15;
 • 12 S-o aducă la preot, şi preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte*, şi s-o ardă pe altar, ca şi pe** darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului – acesta este un dar de ispăşire.
 • * Lev 2:2; ** Lev 4:35;
 • 13 Astfel va face preotul* pentru omul acela ispăşirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, şi i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne** din darul acesta să fie a preotului, ca şi la darul de mâncare.’”
 • * Lev 4:26; ** Lev 2:3;
 • Jertfele pentru vină
 • 14 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 15 „Când* cineva va face o nelegiuire şi va păcătui fără voie faţă de lucrurile închinate Domnului, să aducă** Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după preţuirea ta, în sicli de argint, după siclul Sfântului Locaş.
 • * Lev 22:14; ** Ezra 10:19; Exod 30:13; Lev 27:25;
 • 16 Să mai adauge* a cincea parte la preţul lucrului cu care a înşelat Sfântul Locaş şi să-l încredinţeze preotului. Şi preotul** să facă ispăşire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, şi i se va ierta.
 • * Lev 6:5; Lev 22:14; Lev 27:13; Lev 27:15; Lev 27:27; Lev 27:31; Num 5:7; ** Lev 4:26;
 • 17 Când va păcătui cineva* făcând, fără să** ştie, împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute şi se va face vinovat, purtându-şi astfel vina,
 • * Lev 4:2; ** Lev 5:15; Lev 4:2; Lev 4:13; Lev 4:22; Lev 4:27; Ps 19:12; Luca 12:48; Lev 5:1; Lev 5:2;
 • 18 * aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Şi preotul** să facă pentru el ispăşirea greşelii pe care a făcut-o fără să ştie, şi i se va ierta.
 • * Lev 5:15; ** Lev 5:16;
 • 19 Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul*.”
 • * Ezra 10:3;
  Leviticul, capitolul 5