Leviticul  


Capitolul 7
 • Legea jertfei de vină
 • 1 Iată* legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt**.
 • * Ios 1-7; ** Lev 6:17; Lev 6:25; Lev 21:22;
 • 2 În* locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie şi vita care slujeşte ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur.
 • * Lev 1:3; Lev 1:5; Lev 1:11; Lev 4:24; Lev 4:29; Lev 4:33;
 • 3 Să i se aducă toată grăsimea*, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele,
 • * Exod 29:13; Lev 3:4; Lev 3:9; Lev 3:10; Lev 3:14-16; Lev 4:8; Lev 4:9;
 • 4 cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi.
 • 5 Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină.
 • 6 Toată* partea bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea, şi anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru** preasfânt.
 • * Lev 6:16-18; Num 18:9; Num 18:10; ** Lev 2:3;
 • 7 Cu jertfa pentru vină este ca şi cu jertfa* de ispăşire; aceeaşi lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispăşirea.
 • * Lev 6:25; Lev 6:26; Lev 14:13;
 • 8 Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o.
 • 9 Orice jertfă de mâncare* coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o.
 • * Lev 2:3; Lev 2:10; Num 18:9; Ezec 44:29;
 • 10 Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn şi uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca şi a celuilalt.
 • Legea jertfei de mulţumire
 • 11 Iată* legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului.
 • * Lev 3:1; Lev 22:18; Lev 22:21;
 • 12 Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulţumire, nişte turte nedospite, frământate cu untdelemn, nişte plăcinte nedospite, stropite* cu untdelemn, şi nişte turte din floarea de făină, prăjite şi frământate cu untdelemn.
 • * Lev 2:4; Num 6:15;
 • 13 Pe lângă aceste turte, să aducă şi pâine* dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă şi de mulţumire.
 • * Amos 4:5;
 • 14 Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea* să fie a preotului care stropeşte sângele jertfei de mulţumire.
 • * Num 18:8; Num 18:11; Num 18:19;
 • 15 Carnea* jertfei de laudă şi de mulţumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţa.
 • * Lev 22:30;
 • 16 Dacă aduce* cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi.
 • * Lev 19:6-8;
 • 17 Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc.
 • 18 Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită şi nu se va ţine* în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios** şi oricine va mânca din ea îşi va purta vina.
 • * Num 18:27; ** Lev 11:10; Lev 11:11; Lev 11:41; Lev 19:7;
 • 19 Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne,
 • 20 dar acela care, găsindu-se în stare de necurăţenie*, va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie** nimicit din poporul său.
 • * Lev 15:3; ** Gen 17:14;
 • 21 Şi cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune omenească, fie de* un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune**, şi va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.’”
 • * Lev 11:24; Lev 11:28; ** Ezec 4:14; Lev 7:20;
 • Să nu mănânce grăsimea şi sângele
 • 22 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 23 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune:‘Să nu mâncaţi grăsime* de bou, de miel sau de capră.
 • * Lev 3:17; Lev 17:15; Deut 14:21; Ezec 4:14; Ezec 44:31;
 • 24 Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâşiat de fiară va putea să fie întrebuinţată la orice altceva, numai să n-o mâncaţi.
 • 25 Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său.
 • 26 Să nu mâncaţi* sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui.
 • * Gen 9:4; Lev 3:17; Lev 17:10-14;
 • 27 Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”
 • Darul de mulţumire
 • 28 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 29 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:‘Cine* va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire.
 • * Lev 3:1;
 • 30 Să aducă cu mâinile* lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, şi anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul** ca să-l legene într-o parte şi într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului.
 • * Lev 3:3; Lev 3:4; Lev 3:9; Lev 3:14; ** Exod 29:24; Exod 29:27; Lev 8:27; Lev 9:21; Num 6:20;
 • 31 Preotul* să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul** să fie al lui Aaron şi al fiilor lui.
 • * Lev 3:5; Lev 3:11; Lev 3:16; ** Lev 7:34;
 • 32 Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului şi spata dreaptă*, aducând-o ca dar luat prin ridicare.
 • * Lev 7:34; Lev 9:21; Num 6:20;
 • 33 Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele şi grăsimea jertfei de mulţumire.
 • 34 Căci Eu iau din jertfele de mulţumire aduse de copiii lui Israel: pieptul*, care va fi legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, şi le dau preotului Aaron şi fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel.
 • * Exod 29:28; Lev 10:14; Lev 10:15; Num 18:18; Num 18:19; Deut 18:3;
 • 35 Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron şi a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfăţişaţi ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
 • 36 Iată ce porunceşte Domnul să le dea copiii lui Israel din* ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii lor.’”
 • * Exod 40:13; Exod 40:15; Lev 8:12; Lev 8:30;
 • 37 Aceasta este legea arderii-de-tot*, a darului** de mâncare, a jertfei de ispăşire, a jertfei†† pentru vină, a închinării*† în slujba Domnului şi a jertfei de mulţumire†*.
 • * Lev 6:9; ** Lev 6:14; Lev 6:25; †† Lev 7:1; *† Exod 29:1; Lev 6:20; †* Lev 7:11;
 • 38 Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-şi aducă* darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.
 • * Lev 1:2;
  Leviticul, capitolul 7