Leviticul  


Capitolul 8
 • Sfinţirea lui Aaron şi a fiilor săi
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Ia* pe Aaron şi pe fiii lui împreună cu el, veşmintele**, untdelemnul pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispăşire, cei doi berbeci şi coşul cu azimile
 • * Exod 29:1-3; ** Exod 28:2; Exod 28:4; Exod 30:24; Exod 30:25;
 • 3 şi cheamă toată adunarea la uşa cortului întâlnirii.”
 • 4 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, şi adunarea s-a strâns la uşa cortului întâlnirii.
 • 5 Moise a zis adunării: „Iată* ce a poruncit Domnul să se facă.”
 • * Exod 29:4;
 • 6 Moise a adus pe Aaron şi pe fiii lui şi i-a spălat* cu apă.
 • * Exod 29:4;
 • 7 A pus* tunica** pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat.
 • * Exod 29:5; ** Exod 28:4;
 • 8 I-a pus pieptarul* şi a pus în pieptar Urim şi Tumim.
 • * Exod 28:30;
 • 9 I-a pus* mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a aşezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum** poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:6; ** Exod 28:37;
 • 10 Moise* a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaş şi toate lucrurile care erau în el şi le-a sfinţit.
 • * Exod 36:26-29;
 • 11 A stropit cu el altarul de şapte ori şi a uns altarul şi toate uneltele lui, şi ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească.
 • 12 Din untdelemnul* pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească.
 • * Exod 29:7; Exod 30:30; Lev 21:10; Lev 21:12; Ps 123:2;
 • 13 Moise* a adus şi pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele şi le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:8; Exod 29:9;
 • Viţelul ispăşitor şi arderea-de-tot
 • 14 A apropiat* apoi viţelul adus ca jertfă de ispăşire, şi Aaron şi fiii lui şi-au pus** mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispăşire.
 • * Exod 29:10; Ezec 43:19; ** Lev 4:4;
 • 15 Moise l-a înjunghiat, a luat sânge* şi a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur şi a curăţit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului şi l-a sfinţit astfel, făcând ispăşire pentru el.
 • * Exod 29:12; Exod 29:36; Lev 4:7; Ezec 43:20; Ezec 43:26; Evr 9:22;
 • 16 A* luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor şi le-a ars pe altar.
 • * Exod 29:13; Lev 4:8;
 • 17 Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel, şi anume pielea, carnea şi balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum* poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:14; Lev 4:11; Lev 4:12;
 • 18 A apropiat* apoi berbecul pentru arderea-de-tot, şi Aaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul berbecului.
 • * Exod 29:15;
 • 19 Moise l-a înjunghiat şi a stropit sângele pe altar de jur împrejur.
 • 20 A tăiat berbecul în bucăţi şi a ars capul, bucăţile şi grăsimea.
 • 21 A spălat cu apă măruntaiele şi picioarele şi a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum* poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:18;
 • Sfinţirea în slujba preoţiei
 • 22 A adus* apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, şi Aaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul berbecului.
 • * Exod 29:19; Exod 29:31;
 • 23 Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui şi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.
 • 24 A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur.
 • 25 A luat* grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor şi spata dreaptă;
 • * Exod 29:22;
 • 26 a luat, de asemenea, din coşul* cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o plăcintă şi le-a pus pe grăsime şi pe spata dreaptă.
 • * Exod 29:23;
 • 27 Toate aceste lucruri le-a pus în* mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor săi şi le-a legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului.
 • * Exod 29:24;
 • 28 Apoi, Moise* le-a luat din mâinile lor şi le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • * Exod 29:25;
 • 29 Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului şi l-a legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea* lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:26;
 • 30 Moise* a luat din untdelemnul pentru ungere şi din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Aaron şi veşmintele lor şi a sfinţit astfel pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Aaron şi veşmintele lor împreună cu el.
 • * Exod 29:21; Exod 30:30; Num 3:3;
 • 31 Moise a zis lui Aaron şi fiilor lui: „Fierbeţi* carnea la uşa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncaţi, împreună cu pâinea care este în coş pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron şi fiii lui s-o mănânce.’
 • * Exod 29:31; Exod 29:32;
 • 32 Iar* partea care va mai rămâne din carne şi din pâine s-o ardeţi în foc.
 • * Exod 29:34;
 • 33 Timp de şapte zile* să nu ieşiţi deloc din uşa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci şapte zile se vor întrebuinţa pentru închinarea voastră în slujba Domnului.
 • * Exod 29:30; Exod 29:35; Ezec 43:25; Ezec 43:26;
 • 34 Ce* s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă şi de acum încolo ca ispăşire pentru voi.
 • * Evr 7:16;
 • 35 Să rămâneţi dar şapte zile la uşa cortului întâlnirii, zi şi noapte, şi să păziţi* poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci aşa mi s-a poruncit.”
 • * Num 3:7; Num 9:19; Deut 11:1; 1 Imp 2:3;
 • 36 Aaron şi fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.
  Leviticul, capitolul 8