Leviticul  


Capitolul 9
 • Jertfele lui Aaron şi ale fiilor lui
 • 1 În ziua* a opta, Moise a chemat pe Aaron şi pe fiii lui şi pe bătrânii lui Israel.
 • * Ezec 43:27;
 • 2 Şi a zis lui Aaron: „Ia* un viţel pentru jertfa de ispăşire şi** un berbec pentru arderea-de-tot, amândoi fără cusur, şi adu-i înaintea Domnului.
 • * Exod 29:1; Lev 4:3; Lev 8:14; ** Lev 8:18;
 • 3 Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: ‘Luaţi* un ţap pentru jertfa de ispăşire, un viţel şi un miel de un an şi fără cusur pentru arderea-de-tot;
 • * Lev 4:23; Ezra 6:17; Ezra 10:19;
 • 4 un taur şi un berbec pentru jertfa de mulţumire, ca să-i jertfiţi înaintea Domnului, şi un* dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi se** va arăta Domnul.’”
 • * Lev 2:4; ** Lev 9:6; Lev 9:23; Exod 29:43;
 • 5 Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, şi toată adunarea s-a apropiat şi a stat înaintea Domnului.
 • 6 Moise a zis: „Să faceţi ce a poruncit Domnul, şi vi se va arăta* slava Domnului.”
 • * Lev 9:23; Exod 24:16;
 • 7 Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar, adu-ţi* jertfa ta de ispăşire şi arderea ta de tot şi fă ispăşire pentru tine şi pentru popor; adu** şi jertfa poporului şi fă ispăşire pentru el, cum a poruncit Domnul.”
 • * Lev 4:3; 1 Sam 3:14; Evr 5:3; Evr 7:27; Evr 9:7; ** Lev 4:16; Lev 4:20; Evr 5:1;
 • 8 Aaron s-a apropiat de altar şi a înjunghiat viţelul pentru jertfa lui de ispăşire.
 • 9 Fiii* lui Aaron au adus sângele la el; el şi-a înmuiat degetul în sânge, a uns** coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului.
 • * Lev 8:15; ** Lev 4:7;
 • 10 A ars pe altar grăsimea*, rărunchii şi prapurul ficatului de la viţelul pentru jertfa de ispăşire, cum** poruncise lui Moise Domnul.
 • * Lev 8:16; ** Lev 4:8;
 • 11 Iar carnea* şi pielea le-a ars în foc afară din tabără.
 • * Lev 4:11; Lev 8:17;
 • 12 A înjunghiat apoi arderea-de-tot. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, şi el l-a stropit* pe altar de jur împrejur.
 • * Lev 1:5; Lev 8:19;
 • 13 I-au adus* şi arderea-de-tot tăiată în bucăţi, cu cap cu tot, şi a ars-o pe altar.
 • * Lev 8:20;
 • 14 A spălat* măruntaiele şi picioarele şi le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot.
 • * Lev 8:21;
 • 15 În urmă, a adus* jertfa pentru popor. A luat ţapul pentru jertfa de ispăşire a poporului, l-a înjunghiat şi l-a adus jertfă de ispăşire, ca şi pe cea dintâi jertfă.
 • * Lev 9:3; Isa 53:10; Evr 2:17; Evr 5:3;
 • 16 A adus apoi arderea-de-tot şi a jertfit-o, după* rânduielile aşezate.
 • * Lev 1:3; Lev 1:10;
 • 17 A adus şi jertfa de mâncare*, a umplut un pumn din ea şi a ars-o pe altar, afară de** arderea-de-tot de dimineaţă.
 • * Lev 9:4; Lev 2:1; Lev 2:2; ** Exod 29:38;
 • 18 A înjunghiat apoi taurul şi berbecul ca jertfă* de mulţumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, şi el a stropit pe altar de jur împrejur.
 • * Lev 3:1;
 • 19 I-au adus apoi grăsimea taurului şi a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii şi prapurul ficatului;
 • 20 au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor şi el a ars* grăsimile pe altar.
 • * Lev 3:5; Lev 3:16;
 • 21 Aaron a legănat într-o parte şi într-alta, ca dar* legănat înaintea Domnului, piepturile şi spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 29:24; Exod 29:26; Lev 7:30-34;
 • Foc din cer
 • 22 Aaron şi-a ridicat mâinile spre popor şi l-a binecuvântat*. Apoi, după ce a adus jertfa de ispăşire, arderea-de-tot şi jertfa de mulţumire, s-a coborât.
 • * Num 6:23; Deut 21:5; Luca 24:50;
 • 23 Moise şi Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieşit din el, au binecuvântat poporul. Şi slava* Domnului s-a arătat întregului popor.
 • * Lev 9:6; Num 14:10; Num 16:19; Num 16:42;
 • 24 Un foc* a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit pe altar arderea-de-tot şi grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte** de bucurie şi s-au aruncat cu faţa la pământ.
 • * Gen 4:4; Jud 6:21; 1 Imp 18:38; 2 Cron 7:1; Ps 20:3; ** 1 Imp 18:39; 2 Cron 7:3; Ezra 3:11;
  Leviticul, capitolul 9