Luca  


Capitolul 17
 • Prilejurile de păcătuire
 • 1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este* cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!
 • * Mat 18:6; Mat 18:7; Marc 9:42; 1 Cor 11:19;
 • 2 Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.
 • 3 Luaţi seama la voi înşivă! Dacă* fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l** ! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
 • * Mat 18:15; Mat 18:21; ** Lev 19:17; Prov 17:10; Iac 5:19;
 • 4 Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.”
 • 5 Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!”
 • 6 Şi* Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta.
 • * Mat 17:20; Mat 21:21; Marc 9:23; Marc 11:23;
 • „Robi netrebnici”
 • 7 Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată şi şezi la masă’?
 • 8 Nu-i va zice mai degrabă: ‘Găteşte-mi* să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu’?
 • * Luca 12:37;
 • 9 Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.
 • 10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi* netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.’”
 • * Iov 22:3; Iov 35:7; Ps 16:2; Mat 25:30; Rom 3:12; Rom 11:35; 1 Cor 9:16; 1 Cor 9:17; Filim 1:11;
 • Cei zece leproşi
 • 11 Isus mergea* spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
 • * Luca 9:51; Luca 9:52; Ioan 4:4;
 • 12 Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei* au stat departe,
 • * Lev 13:46;
 • 13 şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
 • 14 Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă* şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.
 • * Lev 13:2; Lev 14:2; Mat 8:4; Luca 5:14;
 • 15 Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
 • 16 S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
 • 17 Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?
 • 18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
 • 19 Apoi* i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”
 • * Mat 9:22; Marc 5:34; Marc 10:52; Luca 7:50; Luca 8:48; Luca 18:42;
 • Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
 • 20 Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
 • 21 Nu* se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia** lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
 • * Luca 17:23; ** Rom 14:17;
 • Venirea Fiului omului
 • 22 Şi a zis ucenicilor: „Vor* veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea.
 • * Mat 9:15; Ioan 17:12;
 • 23 Vi* se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.
 • * Mat 24:23; Marc 13:21; Luca 21:8;
 • 24 Căci* , cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.
 • * Mat 24:27;
 • 25 Dar* , mai întâi, trebuie să sufere multe şi să fie lepădat de neamul acesta.
 • * Marc 8:31; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22;
 • 26 Ce* s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
 • * Mat 24:37;
 • 27 mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
 • 28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau,
 • 29 dar* , în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.
 • * Gen 19:16; Gen 19:24;
 • 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se* va arăta Fiul omului.
 • * 2 Tes 1:7;
 • 31 În ziua aceea, cine* va fi pe acoperişul casei şi îşi va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
 • * Mat 24:17; Marc 13:15;
 • 32 Aduceţi-vă* aminte de nevasta lui Lot.
 • * Gen 19:26;
 • 33 Oricine* va căuta să-şi scape viaţa o va pierde şi oricine o va pierde o va găsi.
 • * Mat 10:39; Mat 16:25; Marc 8:35; Luca 9:24; Ioan 12:25;
 • 34 Vă spun* că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
 • * Mat 24:40; Mat 24:41; 1 Tes 4:17;
 • 35 două femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.
 • 36 Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”
 • 37 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde* va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”
 • * Iov 39:30; Mat 24:28;
  Luca, capitolul 17  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta