Luca  


Capitolul 21
 • Văduva săracă
 • 1 Isus Şi-a ridicat ochii şi a* văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.
 • * Marc 12:41;
 • 2 A văzut şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi.
 • 3 Şi a zis: „Adevărat vă spun că* această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi,
 • * 2 Cor 8:12;
 • 4 căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”
 • Nimicirea Ierusalimului şi venirea Fiului omului
 • 5 Pe când vorbeau unii* despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:
 • * Mat 24:1; Marc 13:1;
 • 6 „Vor veni zile când nu va* rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
 • * Luca 19:44;
 • 7 „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”
 • 8 Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă* să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ şi ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei.
 • * Mat 24:4; Marc 13:5; Efes 5:6; 2 Tes 2:3;
 • 9 Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.”
 • 10 „Apoi* , le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii.
 • * Mat 24:7;
 • 11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer.
 • 12 Dar* înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în** temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor din†† pricina Numelui Meu.
 • * Marc 13:9; Apoc 2:10; ** Fapte 4:3; Fapte 5:18; Fapte 12:4; Fapte 16:24; Fapte 25:23; †† 1 Pet 2:13;
 • 13 Aceste lucruri vi* se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.
 • * Fil 1:28; 2 Tes 1:5;
 • 14 Ţineţi bine minte* , să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde,
 • * Mat 10:19; Marc 13:11; Luca 12:11;
 • 15 căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă* toţi potrivnicii voştri.
 • * Fapte 6:10;
 • 16 Veţi* fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi** dintre voi.
 • * Mica 7:6; Marc 13:12; ** Fapte 7:59; Fapte 12:2;
 • 17 Veţi* fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
 • * Mat 10:22;
 • 18 Dar* niciun păr din cap nu vi se va pierde.
 • * Mat 10:30;
 • 19 Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
 • Îndemn la veghere
 • 20 Când* veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
 • * Mat 24:15; Marc 13:14;
 • 21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
 • 22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să* se împlinească tot ce este scris.
 • * Dan 9:26; Dan 9:27; Zah 11:1;
 • 23 Vai* de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie, împotriva norodului acestuia.
 • * Mat 24:19;
 • 24 Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până* se vor împlini vremurile neamurilor.
 • * Dan 9:27; Dan 12:7; Rom 11:25;
 • 25 Vor* fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
 • * Mat 24:29; Marc 13:24; 2 Pet 3:10; 2 Pet 3:12;
 • 26 oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci* puterile cerurilor vor fi clătinate.
 • * Mat 24:29;
 • 27 Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind* pe un nor cu putere şi slavă mare.
 • * Mat 24:30; Apoc 1:7; Apoc 14:14;
 • 28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se* apropie.”
 • * Rom 8:19; Rom 8:23;
 • 29 Şi* le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
 • * Mat 24:32; Marc 13:28;
 • 30 Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
 • 31 Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
 • 32 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri.
 • 33 Cerul* şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 • * Mat 24:35;
 • 34 Luaţi seama* la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
 • * Rom 13:13; 1 Tes 5:6; 1 Pet 4:7;
 • 35 Căci ziua aceea va veni ca* un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.
 • * 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; Apoc 16:15;
 • 36 Vegheaţi dar în tot timpul* şi rugaţi-vă** , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
 • * Mat 24:42; Mat 25:13; Marc 13:33; ** Luca 18:1; Ps 1:5; Efes 6:13;
 • 37 Ziua, Isus învăţa* pe norod în Templu, iar** noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.
 • * Ioan 8:1; Ioan 8:2; ** Luca 22:39;
 • 38 Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.
  Luca, capitolul 21