Luca  


Capitolul 4
 • Ispitirea lui Isus Hristos
 • 1 Isus*, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus** de Duhul în pustie,
 • * Mat 4:1; Marc 1:12; ** Luca 2:27; Luca 4:14;
 • 2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic* în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.
 • * Exod 34:28; 1 Imp 19:8;
 • 3 Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”
 • 4 Isus i-a răspuns: „Este scris* : ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
 • * Deut 8:3;
 • 5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului,
 • 6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată* şi o dau oricui voiesc.
 • * Ioan 12:31; Ioan 14:30; Apoc 13:2; Apoc 13:7;
 • 7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”
 • 8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris* : ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.’”
 • * Deut 6:13; Deut 10:20;
 • 9 Diavolul* L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;
 • * Mat 4:5;
 • 10 căci este scris*: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească’;
 • * Ps 91:11;
 • 11 şi ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”
 • 12 Isus i-a răspuns: „S-a* spus: ‘Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.’”
 • * Deut 6:16;
 • 13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până* la o vreme.
 • * Ioan 14:30; Evr 4:15;
 • Isus în Galileea
 • 14 Isus*, plin de** puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.
 • * Mat 4:12; Ioan 4:43; ** Luca 4:1; Fapte 10:37;
 • 15 El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi.
 • Isus propovăduieşte la Nazaret
 • 16 A venit în Nazaret*, unde fusese crescut, şi**, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească
 • * Mat 2:23; Mat 13:54; Marc 6:1; ** Fapte 13:14; Fapte 17:2;
 • 17 şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
 • 18 „Duhul* Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi
 • * Isa 61:1;
 • 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
 • 20 În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
 • 21 Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.”
 • 22 Şi toţi Îl vorbeau de bine, se* mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare** nu este acesta feciorul lui Iosif?”
 • * Ps 45:2; Mat 13:54; Marc 6:2; Luca 2:47; ** Ioan 6:42;
 • 23 Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: ‘Doctore, vindecă-te pe tine însuţi’ şi Îmi veţi zice: ‘Fă şi aici, în patria* Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum** .’”
 • * Mat 4:13; Mat 11:23; ** Mat 13:54; Marc 6:1;
 • 24 „Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc* nu este primit bine în patria lui.
 • * Mat 13:57; Marc 6:4; Ioan 4:44;
 • 25 Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe* văduve în Israel,
 • * 1 Imp 17:9; 1 Imp 18:1; Iac 5:17;
 • 26 şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
 • 27 Şi* mulţi leproşi erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.”
 • * 2 Imp 5:14;
 • 28 Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.
 • 29 Şi s-au sculat, L-au scos din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie.
 • 30 Dar Isus a trecut* prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.
 • * Ioan 8:59; Ioan 10:39;
 • Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum
 • 31 S-a* coborât în Capernaum, cetate din Galileea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului.
 • * Mat 4:3; Marc 1:21;
 • 32 Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că* vorbea cu putere.
 • * Mat 7:28; Mat 7:29; Tit 2:15;
 • 33 În* sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat şi care a strigat cu glas tare:
 • * Marc 1:23;
 • 34 „Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădeşti? Te* ştiu cine eşti: Sfântul** lui Dumnezeu.”
 • * Luca 4:41; ** Ps 16:10; Dan 9:24; Luca 1:53;
 • 35 Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi afară din omul acesta!” Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău.
 • 36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară!”
 • 37 Şi I s-a dus vestea în toate împrejurimile.
 • Vindecarea soacrei lui Simon
 • 38 După ce* a ieşit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari şi L-au rugat pentru ea.
 • * Mat 8:14; Marc 1:29;
 • 39 El S-a plecat spre ea, a certat frigurile şi au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată şi a început să le slujească.
 • Vindecarea mai multor bolnavi
 • 40 La* asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinşi de felurite boli îi aduceau la El. El Îşi punea mâinile peste fiecare din ei şi-i vindeca.
 • * Mat 8:16; Marc 1:32;
 • 41 Din* mulţi ieşeau şi draci, care strigau şi ziceau: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El** îi mustra şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul.
 • * Marc 1:34; Marc 3:11; ** Marc 1:25; Marc 1:34; Luca 4:34; Luca 4:35;
 • 42 Când* s-a crăpat de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile şi au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei.
 • * Marc 1:35;
 • 43 Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”
 • 44 Şi* propovăduia în sinagogile Galileii.
 • * Marc 1:39;
  Luca, capitolul 4