Maleahi  


Capitolul 1
 • MALEAHI
 • * Isa 40:10; Mica 6:2; Rom 10:21;
 • 1 Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi:
 • 2 „V-am* iubit”, zice Domnul. „Şi voi ziceţi: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuşi am iubit pe Iacov**
 • * Deut 7:8; Deut 10:15; ** Rom 9:13;
 • 3 şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii* într-o pustietate şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.”
 • * Ier 49:18; Ezec 35:3; Ezec 35:4; Ezec 35:7; Ezec 35:9; Ezec 35:14; Ezec 35:15; Obad 1:10;
 • 4 Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dărâmăturile!”, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: ‘Ţara răutăţii’ şi ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna’!
 • 5 Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta şi veţi zice: ‘Mare* este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!’
 • * Ps 35:27;
 • 6 ‘Un fiu cinsteşte* pe tatăl său şi o slugă, pe stăpânul său. Dacă sunt Tată**, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?’, zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu şi care ziceţi: ‘Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?’
 • * Exod 20:12; ** Luca 6:46; Mal 2:14; Mal 2:17; Mal 3:7; Mal 3:8; Mal 3:13;
 • 7 Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate* necurate! Şi dacă ziceţi: ‘Cu ce Te-am spurcat?’ – Prin faptul că aţi zis: ‘Masa Domnului este de** dispreţuit!’
 • * Deut 15:21; ** Ezec 41:22; Mal 1:12;
 • 8 Când aduceţi* ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama** de ea?”, zice Domnul oştirilor.
 • * Lev 22:22; Deut 15:21; Mal 1:14; ** Iov 42:8;
 • 9 „‘Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi!’ Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac* astfel de lucruri?”, zice Domnul oştirilor.
 • * Osea 13:9;
 • 10 „Cine din voi va închide porţile ca să n-aprindeţi* degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi”, zice Domnul oştirilor, „şi darurile de mâncare** din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!
 • * 1 Cor 9:13; ** Isa 1:11; Ier 6:20; Amos 5:21;
 • 11 Căci de la răsăritul* soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare** între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie†† în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mâncare curate, căci mare*† este Numele Meu între neamuri”, zice Domnul oştirilor.
 • * Ps 113:3; Isa 59:19; ** Isa 60:3; Isa 60:5; Ioan 4:21; Ioan 4:23; 1 Tim 2:8; †† Apoc 8:3; *† Isa 66:19; Isa 66:20;
 • 12 „Dar voi îl pângăriţi prin faptul că ziceţi: ‘Masa Domnului* este spurcată şi ce aduce ea este o mâncare de dispreţuit!’
 • * Mal 1:7;
 • 13 Voi ziceţi: ‘Ce mai osteneală!’ şi o dispreţuiţi”, zice Domnul oştirilor, „şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag – iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu* să le primesc din mâinile voastre?”, zice Domnul.
 • * Lev 22:20;
 • 14 „Nu! Blestemat* să fie înşelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu sunt** un Împărat mare”, zice Domnul oştirilor, „şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.
 • * Mal 1:8; ** Ps 47:2; 1 Tim 6:15;
Maleahi, capitolul 1