Maleahi  


Capitolul 2
 • 1 Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor!
 • 2 Dacă* nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu”, zice Domnul oştirilor, „voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea.
 • * Lev 26:14; Deut 28:15;
 • 3 Iată, vă voi nimici sămânţa şi vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, şi veţi fi luaţi* împreună cu ele.
 • * 1 Imp 14:10;
 • 4 Veţi şti atunci că Eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul Meu cu Levi să rămână în picioare”, zice Domnul oştirilor.
 • 5 „Legământul* Meu cu el era un legământ de viaţă şi de pace. I l-am dat ca să se teamă** de Mine, şi el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu.
 • * Num 25:12; Ezec 34:25; Ezec 37:26; ** Deut 33:8; Deut 33:9;
 • 6 Legea* adevărului era în gura lui şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire şi pe mulţi** i-a abătut de la rău.
 • * Deut 33:10; ** Ier 23:22; Iac 5:20;
 • 7 Căci buzele* preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el** este un sol al Domnului oştirilor.
 • * Lev 10:11; Deut 17:9; Deut 17:10; Deut 24:8; Ezra 7:10; Ier 18:8; Hag 2:11; Hag 2:12; ** Gal 4:14;
 • 8 Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi* şi aţi călcat** legământul lui Levi”, zice Domnul oştirilor.
 • * 1 Sam 2:17; Ier 18:15; ** Neem 13:29;
 • 9 „De aceea şi Eu vă voi face* să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor când tălmăciţi Legea.”
 • * 1 Sam 2:30;
 • Împotriva căsătoriilor cu femei străine
 • 10 N-avem toţi* un singur Tată? Nu ne-a făcut** un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem aşa de necredincioşi unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noştri?
 • * 1 Cor 8:6; Efes 4:6; ** Iov 31:15;
 • 11 Iuda s-a arătat necredincios şi în Iuda şi la Ierusalim s-a săvârşit o urâciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubeşte Domnul, şi s-a unit* cu fiica unui dumnezeu străin.
 • * Ezra 9:1; Ezra 10:2; Neem 13:23;
 • 12 Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează şi răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov şi va nimici pe cel ce aduce un dar* de mâncare Domnului oştirilor.
 • * Neem 13:28; Neem 13:29;
 • 13 Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete şi gemete, aşa încât El nu mai caută la darurile de mâncare şi nu mai poate primi nimic din mâinile voastre.
 • 14 Şi dacă întrebaţi: „Pentru ce?” Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta*, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta** cu care ai încheiat legământ!
 • * Prov 5:18; ** Prov 2:17;
 • 15 Nu ne-a dat Unul* singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă** dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui!
 • * Mat 19:4; Mat 19:5; ** Ezra 9:2; 1 Cor 7:14;
 • 16 „Căci Eu* urăsc despărţirea în căsătorie”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, „şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie”, zice Domnul oştirilor. „De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!”
 • * Deut 24:1; Mat 5:32; Mat 19:8;
 • Răsplata dumnezeiască
 • 17 Voi* obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?” Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun înaintea Domnului şi de el are plăcere!” Sau: „Unde este Dumnezeul dreptăţii?”
 • * Isa 43:24; Amos 2:13; Mal 3:13-15;
  Maleahi, capitolul 2