Maleahi  


Capitolul 3
 • 1 „Iată, voi* trimite pe solul Meu; el va pregăti** calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul, pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine††”, zice Domnul oştirilor.
 • * Mat 11:10; Marc 1:2; Luca 1:76; Luca 7:27; ** Isa 40:3; Isa 63:9; †† Hag 2:7;
 • 2 „Cine va putea să sufere însă ziua venirii* Lui? Cine** va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului.
 • * Mal 4:1; ** Apoc 6:17; Isa 4:4; Mat 3:10-12;
 • 3 El va şedea*, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul şi vor aduce** Domnului daruri neprihănite.
 • * Isa 1:25; Zah 13:9; ** 1 Pet 2:5;
 • 4 Atunci, darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi* plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.
 • * Mal 1:11;
 • 5 Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb*, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin şi nu se tem de Mine”, zice Domnul oştirilor.
 • * Zah 5:4; Iac 5:4; Iac 5:12;
 • 6 „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă* schimb; de aceea** voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.
 • * Num 23:19; Rom 11:29; Iac 1:17; ** Plang 3:22;
 • 7 Din vremea părinţilor voştri*, voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă** la Mine şi Mă voi întoarce şi Eu la voi”, zice Domnul oştirilor. „Dar voi întrebaţi: ‘În ce trebuie să ne întoarcem?’
 • * Fapte 7:51; ** Zah 1:3; Mal 1:6;
 • 8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de* mâncare.
 • * Neem 13:10; Neem 13:12;
 • 9 Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!
 • 10 Aduceţi* însă la casa vistieriei** toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna†† peste voi belşug de binecuvântare.
 • * Prov 3:9; Prov 3:10; ** 1 Cron 26:20; 2 Cron 31:11; Neem 10:38; Neem 13:13; Gen 7:11; 2 Imp 7:2; †† 2 Cron 31:10;
 • 11 Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă* (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre”, zice Domnul oştirilor.
 • * Amos 4:9;
 • 12 „Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară* plăcută”, zice Domnul oştirilor.
 • * Dan 8:9;
 • 13 „Cuvintele* voastre sunt aspre împotriva Mea”, zice Domnul. „Şi mai întrebaţi**: ‘Ce-am spus noi împotriva Ta?’
 • * Mal 2:17; ** Iov 21:14; Iov 21:15; Iov 22:17; Ps 73:13; Tef 1:12;
 • 14 Aţi zis: ‘Degeaba slujim lui Dumnezeu şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?
 • 15 Acum* fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu** şi scapă!’”
 • * Ps 73:12; Mal 2:17; ** Ps 95:9;
 • 16 Atunci, şi cei ce se tem* de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte** la lucrul acesta şi a ascultat şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
 • * Ps 66:16; Mal 4:2; ** Evr 3:13; Ps 56:8; Isa 65:6; Apoc 20:12;
 • 17 „Ei vor* fi ai Mei”, zice Domnul oştirilor, „Îmi vor fi o comoară** deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.”
 • * Exod 19:5; Deut 7:6; Ps 135:4; Tit 2:14; 1 Pet 2:9; ** Isa 62:3; Ps 103:13;
 • 18 Şi veţi vedea* din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.
 • * Ps 58:11;
  Maleahi, capitolul 3