Maleahi  


Capitolul 4
 • 1 „Căci iată, vine ziua* care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi** şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde”, zice Domnul oştirilor, „şi nu le va lăsa†† nici rădăcină, nici ramură.
 • * Ioel 2:31; Mal 3:2; 2 Pet 3:7; ** Mal 3:18; Obad 1:18; †† Amos 2:9;
 • 2 Dar pentru voi, care vă temeţi* de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii** şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
 • * Mal 3:16; ** Luca 1:78; Efes 5:14; 2 Pet 1:19; Apoc 2:28; 2 Sam 22:43; Mica 7:10; Zah 10:5;
 • 3 Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu”, zice Domnul oştirilor.
 • 4 „Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise*, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb** rânduieli şi porunci pentru tot Israelul!
 • * Exod 20:3; ** Deut 4:10; Ps 147:19;
 • 5 Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie* înainte** de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
 • * Mat 11:14; Mat 17:11; Marc 9:11; Luca 1:17; ** Ioel 2:31;
 • 6 El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc* ţara cu blestem**!”
 • * Zah 14:12; ** Zah 3:5;
  Maleahi, capitolul 4
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta