Marcu  


Capitolul 13
 • Dărâmarea Ierusalimului şi venirea Fiului omului
 • 1 Când a ieşit* Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!”
 • * Mat 24:1; Luca 21:2;
 • 2 Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu* va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
 • * Luca 19:44;
 • 3 Apoi a şezut pe Muntele Măslinilor în faţa Templului. Şi Petru, Iacov, Ioan şi Andrei L-au întrebat deoparte:
 • 4 „Spune-ne* când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?”
 • * Mat 24:3; Luca 21:7;
 • 5 Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă* să nu vă înşele cineva.
 • * Ier 29:8; Efes 5:6; 1 Tes 2:3;
 • 6 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.
 • 7 Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul.
 • 8 Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste* lucruri vor fi începutul durerilor.
 • * Mat 24:8;
 • 9 Luaţi seama* la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie.
 • * Mat 10:17; Mat 10:18; Mat 24:9; Apoc 2:10;
 • 10 Mai* întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
 • * Mat 24:14;
 • 11 Când* vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela, căci nu voi veţi vorbi, ci** Duhul Sfânt.
 • * Mat 10:19; Luca 12:11; Luca 21:14; ** Fapte 2:4; Fapte 4:8; Fapte 4:31;
 • 12 Fratele va* da la moarte pe frate-său şi tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.
 • * Mica 7:6; Mat 10:21; Mat 24:10; Luca 21:16;
 • 13 Veţi* fi urâţi de toţi pentru Numele Meu, dar cine** va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
 • * Mat 24:9; Luca 21:17; ** Dan 12:12; Mat 10:22; Mat 24:13; Apoc 2:10;
 • Îndemn la veghere
 • 14 Când* veţi vedea urâciunea pustiirii stând** acolo unde nu se cade să fie – cine citeşte să înţeleagă –, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.
 • * Mat 24:15; ** Dan 9:27; Luca 21:21;
 • 15 Cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare şi să nu intre în casă, ca să-şi ia ceva din ea.
 • 16 Şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.
 • 17 Vai* de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!
 • * Luca 21:23; Luca 23:29;
 • 18 Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna.
 • 19 Pentru că* în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi şi cum nici nu va mai fi vreodată.
 • * Dan 9:26; Dan 12:1; Ioel 2:2; Mat 24:21;
 • 20 Şi dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleşi.
 • 21 Dacă vă va zice cineva atunci* : ‘Iată, Hristosul este aici’ sau ‘Iată-L acolo’, să nu-l credeţi.
 • * Mat 24:23; Luca 17:23; Luca 21:8;
 • 22 Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
 • 23 Păziţi-vă* ; iată că vi le-am spus toate dinainte.
 • * 2 Pet 3:17;
 • 24 Dar, în* zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,
 • * Dan 7:10; Tef 1:15; Mat 24:29; Luca 21:25;
 • 25 stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.
 • 26 Atunci* se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.
 • * Dan 7:13; Dan 7:14; Mat 16:27; Mat 24:30; Marc 14:62; Fapte 1:11; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:7; 2 Tes 1:10; Apoc 1:7;
 • 27 Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
 • 28 Luaţi* învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
 • * Mat 24:32; Luca 21:29;
 • 29 Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
 • 30 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.
 • 31 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele* Mele nu vor trece.
 • * Isa 40:8;
 • 32 Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
 • 33 Luaţi seama* , vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.
 • * Mat 24:42; Mat 25:13; Luca 12:40; Luca 21:34; Rom 13:11; 1 Tes 5:6;
 • 34 Se* va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.
 • * Mat 24:45; Mat 25:14;
 • 35 Vegheaţi* dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.
 • * Mat 24:42; Mat 24:44;
 • 36 Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
 • 37 Ce vă zic vouă, zic tuturor: ‘Vegheaţi!’”
  Marcu, capitolul 13