Marcu  


Capitolul 16
 • Învierea lui Isus
 • 1 După ce a trecut* ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat** miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
 • * Mat 28:1; Luca 24:1; Ioan 20:1; ** Luca 23:56;
 • 2 În* ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.
 • * Luca 24:1; Ioan 20:1;
 • 3 Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
 • 4 Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
 • 5 Au* intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat.
 • * Luca 24:3; Ioan 20:11; Ioan 20:12;
 • 6 El* le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.
 • * Mat 28:5-7;
 • 7 Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum* v-a spus.”
 • * Mat 26:32; Marc 14:28;
 • 8 Ele au ieşit din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi* n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.
 • * Mat 28:8; Luca 24:9;
 • Arătările lui Isus după înviere
 • 9 (Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a* arătat mai întâi Mariei Magdalena, din** care scosese şapte draci.
 • * Ioan 20:14; ** Luca 8:2;
 • 10 Ea* s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau.
 • * Luca 24:10; Ioan 20:18;
 • 11 Când au auzit ei* că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.
 • * Luca 24:11;
 • 12 După aceea, S-a arătat într-alt chip la* doi dintre ei pe drum, când se duceau la ţară.
 • * Luca 24:13;
 • 13 Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.
 • 14 În sfârşit*, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă, şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.
 • * Luca 24:36; Ioan 20:19; 1 Cor 15:5;
 • Trimiterea celor unsprezece
 • 15 Apoi* le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi** propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
 • * Mat 28:19; Ioan 15:16; ** Col 1:23;
 • 16 Cine* va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar** cine nu va crede va fi osândit.
 • * Ioan 3:18; Ioan 3:36; Fapte 2:38; Fapte 16:30-32; Rom 10:9; 1 Pet 3:21; ** Ioan 12:48;
 • 17 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în* Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în** limbi noi,
 • * Luca 10:17; Fapte 5:16; Fapte 8:7; Fapte 16:18; Fapte 19:12; ** Fapte 2:4; Fapte 10:46; Fapte 19:6; 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28;
 • 18 vor lua în mână şerpi* , dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, îşi** vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”
 • * Luca 10:19; Fapte 28:5; ** Fapte 5:15; Fapte 5:16; Fapte 9:17; Fapte 28:8; Iac 5:14; Iac 5:15;
 • 19 Domnul Isus, după* ce a vorbit cu ei, S-a** înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.
 • * Fapte 1:2; Fapte 1:3; ** Luca 24:51; Ps 110:1; Fapte 7:55;
 • 20 Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi* întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)
 • * Fapte 5:12; Fapte 14:3; 1 Cor 2:4; 1 Cor 2:5; Evr 2:4;
  Marcu, capitolul 16