Marcu  


Capitolul 7
 • Fariseii şi datina bătrânilor
 • 1 Fariseii şi câţiva cărturari veniţi din Ierusalim s-au* adunat la Isus.
 • * Mat 15:1;
 • 2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
 • 3 Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
 • 4 Şi, când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor şi a paturilor.
 • 5 Şi* fariseii, şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
 • * Mat 15:2;
 • 6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul* acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
 • * Isa 29:13; Mat 15:8;
 • 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’
 • 8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.”
 • 9 El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.
 • 10 Căci Moise a zis: ‘Să cinsteşti* pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine** va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
 • * Exod 20:12; Deut 5:16; Mat 15:4; ** Exod 21:17; Lev 20:9; Prov 20:20;
 • 11 Voi, dimpotrivă, ziceţi: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş putea ajuta este Corban* », adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
 • * Mat 15:5; Mat 23:18;
 • 12 şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
 • 13 Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”
 • Ce spurcă pe om
 • 14 În urmă*, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi.
 • * Mat 15:10;
 • 15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
 • 16 Dacă* are cineva urechi de auzit, să audă.”
 • * Mat 11:15;
 • 17 După ce* a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
 • * Mat 15:15;
 • 18 El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
 • 19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
 • 20 El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
 • 21 Căci* dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
 • * Gen 6:5; Gen 8:21; Mat 15:19;
 • 22 furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
 • 23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”
 • Femeia cananeancă
 • 24 Isus* a plecat de acolo şi S-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
 • * Mat 15:21;
 • 25 Căci, îndată, o femeie a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El şi a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.
 • 26 Femeia aceasta era o grecoaică de obârşie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
 • 27 Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.”
 • 28 „Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar şi căţeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.”
 • 29 Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiică-ta.”
 • 30 Şi când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat şi ieşise dracul din ea.
 • Vindecarea unui surdomut
 • 31 Isus* a părăsit ţinutul Tirului şi a venit iarăşi, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ţinutul Decapole.
 • * Mat 15:29;
 • 32 I-au* adus un surd care vorbea cu anevoie şi L-au rugat să-Şi pună mâinile peste el.
 • * Mat 9:32; Luca 11:14;
 • 33 El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi şi i-a atins limba cu scuipatul* Lui.
 • * Marc 8:23; Ioan 9:6;
 • 34 Apoi Şi-a ridicat* ochii spre cer, a suspinat** şi a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!”
 • * Marc 6:41; Ioan 11:41; Ioan 17:1; ** Ioan 11:33; Ioan 11:38;
 • 35 Îndată* i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba şi a vorbit foarte desluşit.
 • * Isa 35:5; Isa 35:6; Mat 11:5;
 • 36 Isus le-a* poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.
 • * Marc 5:43;
 • 37 Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi, să vorbească.”
  Marcu, capitolul 7