Matei  


Capitolul 15
 • Fariseii şi datina bătrânilor
 • 1 Atunci, nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au* venit la Isus şi I-au zis:
 • * Marc 7:1;
 • 2 „Pentru* ce calcă ucenicii Tăi datina** bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”
 • * Marc 7:5; ** Col 2:8;
 • 3 Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?
 • 4 Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinsteşte* pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine** va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.’
 • * Exod 20:12; Lev 19:3; Deut 5:16; Prov 23:22; Efes 6:2; ** Exod 21:17; Lev 20:9; Deut 27:16; Prov 20:20; Prov 30:17;
 • 5 Dar* voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu»
 • * Marc 7:11; Marc 7:12;
 • 6 nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.
 • 7 Făţarnicilor* , bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
 • * Marc 7:6;
 • 8 ‘Norodul acesta* se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
 • * Isa 29:13; Ezec 33:31;
 • 9 Degeaba Mă cinstesc ei învăţând* ca învăţături nişte porunci omeneşti.’”
 • * Isa 29:13; Col 2:18; Col 2:22; Tit 1:14;
 • Lucrurile care spurcă pe om
 • 10 Isus a chemat* mulţimea la Sine şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi:
 • * Marc 7:14;
 • 11 Nu* ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”
 • * Fapte 10:15; Rom 14:14; Rom 14:17; Rom 14:20; 1 Tim 4:4; Tit 1:15;
 • 12 Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis: „Ştii că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?”
 • 13 Drept răspuns, El le-a zis: „Orice* răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.
 • * Ioan 15:2; 1 Cor 3:12;
 • 14 Lăsaţi-i: sunt* nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”
 • * Isa 9:16; Mal 2:8; Mat 23:16; Luca 6:39;
 • 15 Petru* a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.”
 • * Marc 7:17;
 • 16 Isus a zis: „Şi* voi tot fără pricepere sunteţi?
 • * Mat 16:9; Marc 7:18;
 • 17 Nu înţelegeţi că orice* intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară, în hazna?
 • * 1 Cor 6:13;
 • 18 Dar ce* iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.
 • * Iac 3:6;
 • 19 Căci* din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
 • * Gen 6:5; Gen 8:21; Prov 6:14; Ier 17:9; Marc 7:21;
 • 20 Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”
 • Femeia cananeancă
 • 21 Isus*, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.
 • * Marc 7:24;
 • 22 Şi iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.”
 • 23 El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”
 • 24 Drept răspuns, El a zis: „Eu* nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”
 • * Mat 10:5; Mat 10:6; Fapte 3:25; Fapte 3:26; Fapte 13:46; Rom 15:8;
 • 25 Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”
 • 26 Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei* !”
 • * Mat 7:6; Fil 3:2;
 • 27 „Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”
 • 28 Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
 • A doua înmulţire a pâinilor
 • 29 Isus* a plecat din locurile acelea şi a venit lângă** Marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut jos acolo.
 • * Marc 7:31; ** Mat 4:18;
 • 30 Atunci* au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui şi El i-a tămăduit;
 • * Isa 35:5; Isa 35:6; Mat 11:5; Luca 7:22;
 • 31 aşa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc, şchiopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
 • 32 Isus* a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”
 • * Marc 8:1;
 • 33 Ucenicii* I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?”
 • * 2 Imp 4:43;
 • 34 „Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus. „Şapte”, I-au răspuns ei, „şi puţini peştişori.”
 • 35 Atunci, Isus a poruncit norodului să şadă pe pământ.
 • 36 A luat* cele şapte pâini şi peştişorii şi, după ce a mulţumit** lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului.
 • * Mat 14:19; ** 1 Sam 9:13; Luca 22:19;
 • 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri.
 • 38 Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.
 • 39 În urmă*, Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie şi a trecut în ţinutul Magdalei.
 • * Marc 8:10;
  Matei, capitolul 15