Matei  


Capitolul 2
 • Magii la Ierusalim. Irod
 • 1 După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit** la Ierusalim
 • * Luca 2:4; Luca 2:6; Luca 2:7; ** Gen 10:30; Gen 25:6; 1 Imp 4:30;
 • 2 şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua** în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
 • * Luca 2:11; ** Num 24:17; Isa 60:3;
 • 3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
 • 4 A adunat pe toţi preoţii* cei mai de seamă şi pe** cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
 • * 2 Cron 36:14; ** 2 Cron 34:13; Mal 2:7;
 • 5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
 • 6 ‘Şi tu, Betleeme*, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul** poporului Meu Israel.’”
 • * Mica 5:2; Ioan 7:42; ** Apoc 2:27;
 • 7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
 • 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
 • 9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
 • 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
 • 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus* daruri: aur, tămâie şi smirnă.
 • * Ps 72:10; Isa 60:6;
 • 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis* să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
 • * Mat 1:20;
 • Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor
 • 13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.”
 • 14 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
 • 15 Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din* Egipt.”
 • * Osea 11:1;
 • 16 Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.
 • 17 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia*, care zice:
 • * Ier 31:15;
 • 18 „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”
 • Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt
 • 19 După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt,
 • 20 şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.”
 • 21 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel.
 • 22 Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile* Galileii.
 • * Mat 3:13; Luca 2:39;
 • 23 A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită* Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit** prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.
 • * Ioan 1:45; ** Jud 13:5; 1 Sam 1:11;
  Matei, capitolul 2