Matei  


Capitolul 23
 • Isus mustră pe cărturari şi farisei
 • 1 Atunci, Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,
 • 2 a zis: „Cărturarii* şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.
 • * Neem 8:4; Neem 8:8; Mal 2:7; Marc 12:38; Luca 20:45;
 • 3 Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le, dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei* zic, dar nu fac.
 • * Rom 2:19;
 • 4 Ei* leagă sarcini grele şi anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
 • * Luca 11:46; Fapte 15:10; Gal 6:13;
 • 5 Toate faptele lor le fac* pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacterele late, îşi** fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi,
 • * Mat 6:1; Mat 6:2; Mat 6:5; Mat 6:16; ** Num 15:38; Deut 6:8; Deut 22:12; Prov 3:3;
 • 6 umblă* după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi,
 • * Marc 12:38; Marc 12:39; Luca 11:43; Luca 20:46; 3 Ioan 1:9;
 • 7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: ‘Rabbi! Rabbi!’
 • 8 Voi* să nu vă numiţi ‘Rabbi’. Fiindcă** Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.
 • * Iac 3:1; 2 Cor 1:24; 1 Pet 5:3; ** Mal 1:6;
 • 9 Şi ‘Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
 • 10 Să nu vă numiţi dascăli; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
 • 11 Cel* mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
 • * Mat 20:26; Mat 20:27;
 • 12 Oricine* se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.
 • * Iov 22:29; Prov 15:33; Prov 29:23; Luca 14:11; Luca 18:14; Iac 4:6; 1 Pet 5:5;
 • Nelegiuirile cărturarilor şi fariseilor
 • 13 Vai* de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.
 • * Luca 11:52;
 • 14 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că* voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi, de aceea veţi lua o mai mare osândă.
 • * Marc 12:40; Luca 20:47; 2 Tim 3:6; Tit 1:11;
 • 15 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.
 • 16 Vai de voi, povăţuitori* orbi, care ziceţi: ‘Dacă jură cineva** pe Templu, nu este nimic, dar, dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.’
 • * Mat 15:14; Mat 23:24; ** Mat 5:33; Mat 5:34;
 • 17 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau* Templul, care sfinţeşte aurul?
 • * Exod 30:29;
 • 18 ‘Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar, dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.’
 • 19 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul* , care sfinţeşte darul?
 • * Exod 29:37;
 • 20 Deci, cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;
 • 21 cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce* locuieşte în el;
 • * 1 Imp 8:13; 2 Cron 6:2; Ps 26:8; Ps 132:14;
 • 22 şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie* al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.
 • * Ps 11:4; Mat 5:34; Fapte 7:49;
 • 23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că* voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute** cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
 • * Luca 11:42; ** 1 Sam 15:22; Osea 6:6; Mica 6:8; Mat 9:13; Mat 12:7;
 • 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
 • 25 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că* voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.
 • * Marc 7:4; Luca 11:39;
 • 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.
 • 27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că* voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţie.
 • * Luca 11:44; Fapte 23:3;
 • 28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
 • 29 Vai* de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi
 • * Luca 11:47;
 • 30 şi ziceţi: ‘Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.’
 • 31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi* fiii celor ce au omorât pe proroci.
 • * Fapte 7:51; Fapte 7:52; 1 Tes 2:16;
 • 32 Voi* dar umpleţi măsura părinţilor voştri!
 • * Gen 15:16; 1 Tes 2:16;
 • 33 Şerpi, pui* de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?
 • * Mat 3:7; Mat 12:34;
 • 34 De aceea* , iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe** unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate,
 • * Mat 21:34; Mat 21:35; Luca 11:49; ** Fapte 5:40; Fapte 7:58; Fapte 7:59; Fapte 22:19; Mat 10:17; 2 Cor 11:24; 2 Cor 11:25;
 • 35 ca* să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la** sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.
 • * Apoc 18:24; ** Gen 4:8; 1 Ioan 3:12; 2 Cron 24:20; 2 Cron 24:21;
 • 36 Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta.
 • Pedeapsa Ierusalimului
 • 37 Ierusalime* , Ierusalime, care omori pe proroci şi** ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub†† aripi, şi n-aţi vrut!
 • * Luca 13:34; ** 2 Cron 24:21; Deut 32:11; Deut 32:12; †† Ps 17:8; Ps 91:4;
 • 38 Iată că vi se lasă casa pustie;
 • 39 căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: ‘Binecuvântat* este Cel ce vine în Numele Domnului!’”
 • * Ps 118:26; Mat 21:9;
  Matei, capitolul 23