Matei  


Capitolul 6
 • Despre milostenie şi rugăciune
 • 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri.
 • 2 Tu, dar, când faci* milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
 • * Rom 12:8;
 • 3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta,
 • 4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti* .
 • * Luca 14:14;
 • 5 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
 • 6 Ci tu, când te rogi, intră* în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
 • * 2 Imp 4:33;
 • Tatăl nostru. Iertarea greşelilor
 • 7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi* aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora** li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.
 • * Ecl 5:2; ** 1 Imp 18:26; 1 Imp 18:29;
 • 8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.
 • 9 Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl* nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
 • * Luca 11:2;
 • 10 vie Împărăţia Ta; facă-se* voia Ta, precum** în cer şi pe pământ.
 • * Mat 26:39; Mat 26:42; Fapte 21:14; ** Ps 103:20; Ps 103:21;
 • 11 Pâinea noastră* cea de toate zilele1 dă-ne-o nouă astăzi
 • * Iov 23:12; Prov 30:8;
 • 12 şi ne* iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri2
 • * Mat 18:21;
 • 13 şi* nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne** de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!’
 • * Mat 26:41; Luca 22:40; Luca 22:46; 1 Cor 10:13; 2 Pet 2:9; Apoc 3:10; ** Ioan 17:15; 1 Cron 29:11;
 • 14 Dacă* iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.
 • * Marc 11:25; Marc 11:26; Efes 4:32; Col 3:13;
 • 15 Dar, dacă nu* iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.
 • * Mat 18:35; Iac 2:13;
 • Despre post
 • 16 Când postiţi* , să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
 • * Isa 58:5;
 • 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi* capul şi spală-ţi faţa,
 • * Rut 3:3; Dan 10:3;
 • 18 ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
 • Adevăratele comori. Neputinţa de a sluji la doi stăpâni. Grijile şi îngrijorările
 • 19 Nu vă strângeţi* comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;
 • * Prov 23:4; 1 Tim 6:17; Evr 13:5; Iac 5:1;
 • 20 ci* strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
 • * Mat 19:21; Luca 12:33; Luca 12:34; Luca 18:22; 1 Tim 6:19; 1 Pet 1:4;
 • 21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
 • 22 Ochiul este lumina* trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
 • * Luca 11:34; Luca 11:36;
 • 23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
 • 24 Nimeni* nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu** puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
 • * Luca 16:13; ** Gal 1:10; 1 Tim 6:17; Iac 4:4; 1 Ioan 2:15;
 • 25 De aceea vă spun: Nu* vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?
 • * Ps 55:22; Luca 12:22; Luca 12:23; Fil 4:6; 1 Pet 5:7;
 • 26 Uitaţi-vă* la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
 • * Iov 38:41; Ps 147:9; Luca 12:24;
 • 27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
 • 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
 • 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
 • 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
 • 31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
 • 32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
 • 33 Căutaţi* mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
 • * 1 Imp 3:13; Ps 37:25; Marc 10:30; Luca 12:31; 1 Tim 4:8;
 • 34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.
 • 1. Sau: pentru mâine.
 • 2. Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.
  Matei, capitolul 6