Matei  


Capitolul 7
 • Despre judecăţile aspre. Bârna şi paiul. Lucrurile sfinte
 • 1 Nu* judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
 • * Luca 6:37; Rom 2:1; Rom 14:3; Rom 14:4; Rom 14:10; Rom 14:13; 1 Cor 4:3; 1 Cor 4:5; Iac 4:11; Iac 4:12;
 • 2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi* cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.
 • * Marc 4:24; Luca 6:38;
 • 3 De* ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
 • * Luca 6:41; Luca 6:42;
 • 4 Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
 • 5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
 • 6 Să nu* daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.
 • * Prov 9:7; Prov 9:8; Prov 23:9; Fapte 13:45; Fapte 13:46;
 • Stăruinţa în rugăciune
 • 7 Cereţi* , şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
 • * Mat 21:22; Marc 11:24; Luca 11:9; Luca 11:10; Luca 13:1; Ioan 14:13; Ioan 15:7; Ioan 16:23; Ioan 16:24; Iac 1:5; Iac 1:6; 1 Ioan 3:22; 1 Ioan 5:14; 1 Ioan 5:15;
 • 8 Căci oricine* cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.
 • * Prov 8:17; Ier 29:12; Ier 29:13;
 • 9 Cine* este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
 • * Luca 11:11-13;
 • 10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?
 • 11 Deci, dacă voi, care* sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
 • * Gen 6:5; Gen 8:21;
 • 12 Tot ce* voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta** sunt cuprinse Legea şi Prorocii.
 • * Luca 6:31; ** Lev 19:18; Mat 22:40; Rom 13:8-10; Gal 5:14; 1 Tim 1:5;
 • Poarta cea strâmtă
 • 13 Intraţi* pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
 • * Luca 13:24;
 • 14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.
 • Prorocii mincinoşi
 • 15 Păziţi-vă* de proroci mincinoşi. Ei** vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
 • * Deut 13:3; Ier 23:16; Mat 24:4; Mat 24:5; Mat 24:11; Mat 24:24; Marc 13:22; Rom 16:17; Rom 16:18; Efes 5:6; Col 2:8; 2 Pet 2:1-3; 1 Ioan 4:1; ** Mica 3:5; 2 Tim 3:5; Fapte 20:29; Fapte 20:30;
 • 16 Îi veţi cunoaşte după* roadele lor. Culeg** oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
 • * Mat 7:20; Mat 12:33; ** Luca 6:43; Luca 6:44;
 • 17 Tot aşa, orice* pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
 • * Ier 11:19; Mat 12:33;
 • 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
 • 19 Orice* pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.
 • * Mat 3:10; Luca 3:9; Ioan 15:2; Ioan 15:6;
 • 20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.
 • Casa zidită pe stâncă
 • 21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne* , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
 • * Osea 8:2; Mat 25:11; Mat 25:12; Luca 6:46; Luca 13:25; Fapte 19:13; Rom 2:13; Iac 1:22;
 • 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am* prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
 • * Num 24:4; Ioan 11:51; 1 Cor 13:2;
 • 23 Atunci* , le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă** de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’
 • * Mat 25:12; Luca 13:25; Luca 13:27; 2 Tim 2:19; ** Ps 5:5; Ps 6:8; Mat 25:41;
 • 24 De aceea, pe oricine* aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
 • * Luca 6:47;
 • 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
 • 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
 • 27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”
 • 28 După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite* de învăţătura Lui;
 • * Mat 13:54; Marc 1:22; Marc 6:2; Luca 4:32;
 • 29 căci* El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.
 • * Ioan 7:46;
  Matei, capitolul 7