Mica  


Capitolul 1
 • MICA SAU MICHEA
 • * Ps 85:11; Prov 21:3; Isa 32:17; Isa 32:18;
 • Ameninţările
 • 1 Cuvântul Domnului, spus lui Mica*, din Moreşet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei** şi Ierusalimului.
 • * Ier 26:18; ** Amos 1:1;
 • 2 Ascultaţi voi, popoare toate! Ia aminte, pământule* şi ce este pe el! Domnul Dumnezeu** să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfânt!
 • * Deut 32:1; Isa 1:2; ** Ps 50:7; Mal 3:5; Ps 11:4; Iona 2:7; Hab 2:20;
 • 3 Căci iată că Domnul* iese din locuinţa** Lui, Se coboară şi umblă pe înălţimile pământului!
 • * Isa 26:21; ** Ps 115:3; Deut 32:13; Deut 33:29; Amos 4:13;
 • 4 Sub El se topesc munţii*, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpe.
 • * Jud 5:5; Ps 97:5; Isa 64:1-3; Amos 9:5; Hab 3:6; Hab 3:10;
 • 5 Şi toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Şi care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?…
 • 6 „De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre* pe câmp, într-un loc de sădit vie; îi voi prăvăli pietrele în vale şi-i voi dezgoli temeliile**.
 • * 2 Imp 19:25; Mica 3:12; ** Ezec 13:14;
 • 7 Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile* ei de curvă vor fi arse în foc şi-i voi pustii toţi idolii, căci din plăţi de curvă i-a adunat şi în plăţi de curvă se vor preface…”
 • * Osea 2:5; Osea 2:12;
 • 8 De aceea plâng*, mă bocesc, umblu** desculţ şi gol, strig ca şacalul şi gem ca struţul.
 • * Isa 21:3; Isa 22:4; Ier 4:19; ** Isa 20:2-4; Iov 30:29; Ps 102:6;
 • 9 Căci rana ei este fără leac; se întinde* până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.
 • * 2 Imp 18:13; Isa 8:7; Isa 8:8;
 • 10 Nu spuneţi* lucrul acesta în Gat şi nu plângeţi în Aco; tăvăliţi-vă în ţărână** la Bet-Leafra.
 • * 2 Sam 1:20; ** Ier 6:26;
 • 11 Treci, locuitoare din Şafir, cu ruşinea* descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu îndrăzneşte să iasă, jalea Bet-Haeţelului vă ia gustul să vă opriţi în el.
 • * Isa 20:4; Isa 47:2; Isa 47:3; Ier 13:22; Naum 3:5;
 • 12 Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât* nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului.
 • * Amos 3:6;
 • 13 Înhamă-ţi caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis*; tu ai fost cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel.
 • * 2 Imp 18:14; 2 Imp 18:17;
 • 14 De aceea te vei despărţi* de Moreşet-Gat, casele din Aczib** vor fi o amăgire pentru împăraţii lui Israel.
 • * 2 Sam 8:2; 2 Imp 18:14-16; ** Ios 15:44;
 • 15 Îţi voi aduce un nou stăpân, locuitoare din* Mareşa; slava lui Israel va merge la Adulam**.
 • * Ios 15:44; ** 2 Cron 11:7;
 • 16 Rade-ţi, taie-ţi părul* din pricina copiilor** tăi iubiţi; lărgeşte-ţi pleşuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine!
 • * Iov 1:20; Isa 15:2; Isa 22:12; Ier 7:29; Ier 16:6; Ier 47:5; Ier 48:37; ** Plang 4:5;
Mica, capitolul 1