Mica  


Capitolul 2
 • 1 Vai de cei ce cugetă* nelegiuirea şi făuresc** rele în aşternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă le stă în putere.
 • * Osea 7:6; ** Ps 36:4; Gen 31:29;
 • 2 Dacă poftesc* ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.
 • * Isa 5:8;
 • 3 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni*, de care nu vă veţi feri grumajii şi nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile** vor fi rele.
 • * Ier 8:3; ** Amos 5:13; Efes 5:16;
 • 4 În ziua aceea, veţi ajunge de pomină*, veţi boci** şi veţi zice: ‘S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârşire! Partea de moştenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmaşului…!’”
 • * Hab 2:6; ** 2 Sam 1:17; Mica 1:15;
 • 5 De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă* frânghia de măsurat pentru sorţul tău, în adunarea Domnului.
 • * Deut 32:8; Deut 32:9;
 • 6 „Nu* prorociţi!” zic ei. „Să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai încetează!”
 • * Isa 30:10; Amos 2:12; Amos 7:16;
 • 7 Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? „Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire!
 • 8 De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaş; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniştiţi şi n-au gust de război.
 • 9 Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor.
 • 10 Sculaţi-vă şi plecaţi, căci aici nu este odihnă* pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii**, vor fi dureri, dureri puternice.
 • * Deut 12:9; ** Lev 18:25; Lev 18:28; Ier 3:2;
 • 11 Da, dacă ar veni un om cu vânt* şi minciuni şi ar zice: ‘Îţi voi proroci despre vin şi despre băuturi tari’, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta!
 • * Ezec 13:3;
 • 12 Te voi strânge* în întregime, Iacove! Voi strânge rămăşiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul**, ca pe o turmă în păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.
 • * Mica 4:6; Mica 4:7; ** Ier 31:10; Ezec 36:37;
 • 13 Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă şi vor ieşi pe ea; împăratul lor* va merge înaintea lor şi Domnul** va fi în fruntea lor.”
 • * Osea 3:5; ** Isa 52:12;
  Mica, capitolul 2  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta