Mica  


Capitolul 2
 • 1 Vai de cei ce cugetă* nelegiuirea şi făuresc** rele în aşternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă le stă în putere.
 • * Osea 7:6; ** Ps 36:4; Gen 31:29;
 • 2 Dacă poftesc* ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.
 • * Isa 5:8;
 • 3 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni*, de care nu vă veţi feri grumajii şi nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile** vor fi rele.
 • * Ier 8:3; ** Amos 5:13; Efes 5:16;
 • 4 În ziua aceea, veţi ajunge de pomină*, veţi boci** şi veţi zice: ‘S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârşire! Partea de moştenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmaşului…!’”
 • * Hab 2:6; ** 2 Sam 1:17; Mica 1:15;
 • 5 De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă* frânghia de măsurat pentru sorţul tău, în adunarea Domnului.
 • * Deut 32:8; Deut 32:9;
 • 6 „Nu* prorociţi!” zic ei. „Să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai încetează!”
 • * Isa 30:10; Amos 2:12; Amos 7:16;
 • 7 Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? „Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire!
 • 8 De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaş; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniştiţi şi n-au gust de război.
 • 9 Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor.
 • 10 Sculaţi-vă şi plecaţi, căci aici nu este odihnă* pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii**, vor fi dureri, dureri puternice.
 • * Deut 12:9; ** Lev 18:25; Lev 18:28; Ier 3:2;
 • 11 Da, dacă ar veni un om cu vânt* şi minciuni şi ar zice: ‘Îţi voi proroci despre vin şi despre băuturi tari’, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta!
 • * Ezec 13:3;
 • 12 Te voi strânge* în întregime, Iacove! Voi strânge rămăşiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul**, ca pe o turmă în păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.
 • * Mica 4:6; Mica 4:7; ** Ier 31:10; Ezec 36:37;
 • 13 Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă şi vor ieşi pe ea; împăratul lor* va merge înaintea lor şi Domnul** va fi în fruntea lor.”
 • * Osea 3:5; ** Isa 52:12;
  Mica, capitolul 2