Mica  


Capitolul 3
 • Mustrări
 • 1 Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov şi mai-mari ai casei lui Israel! Nu* este datoria voastră să cunoaşteţi dreptatea?
 • * Ier 5:4; Ier 5:5;
 • 2 Şi totuşi voi urâţi binele şi iubiţi răul, le jupuiţi pielea şi carnea de pe oase!
 • 3 După ce au mâncat* carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea şi-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca şi carnea dintr-un cazan**.”
 • * Ps 14:4; ** Ezec 11:3; Ezec 11:7;
 • 4 Apoi strigă* către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Îşi ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele.
 • * Ps 18:41; Prov 1:28; Isa 1:15; Ezec 8:18; Zah 7:13;
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul despre prorocii* care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat** ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt:
 • * Isa 56:10; Isa 56:11; Ezec 13:10; Ezec 22:25; ** Mica 2:11; Mat 7:15; Ezec 13:18; Ezec 13:19;
 • 6 „Din pricina aceasta, va veni noaptea* peste voi… fără nicio vedenie! Şi întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi** peste aceşti proroci şi ziua se va întuneca peste ei!
 • * Isa 8:20; Isa 8:22; Ezec 13:23; Zah 13:4; ** Amos 8:9;
 • 7 Văzătorii vor fi daţi de ruşine, ghicitorii vor roşi, toţi îşi vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va* răspunde.”
 • * Ps 74:8; Amos 8:11;
 • 8 Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea* lui şi lui Israel păcatul lui.
 • * Isa 58:1;
 • 9 Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov şi mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate şi care suciţi tot ce este drept;
 • 10 Voi, care zidiţi Sionul* cu sânge** şi Ierusalimul cu nelegiuire!
 • * Ier 22:13; ** Ezec 22:27; Hab 2:12; Tef 3:3;
 • 11 Căpeteniile* cetăţii judecă pentru daruri, preoţii** lui învaţă pe popor pentru plată şi prorocii lui prorocesc pe bani şi mai îndrăznesc apoi să se bizuiască pe Domnul şi zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!”
 • * Isa 1:23; Ezec 22:12; Osea 4:18; Mica 7:3; ** Ier 6:13; Isa 48:2; Ier 7:4; Rom 2:17;
 • 12 De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat* ca un ogor, Ierusalimul** va ajunge un morman de pietre şi muntele Templului, o înălţime acoperită de păduri.
 • * Ier 26:18; Mica 1:6; ** Ps 79:1; Mica 4:2;
  Mica, capitolul 3