Mica  


Capitolul 4
 • 1 În vremurile* de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el.
 • * Isa 2:2; Ezec 17:22; Ezec 17:23;
 • 2 Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului.
 • 3 El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug* şi din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa** să facă război,
 • * Isa 2:4; Ioel 3:10; ** Ps 72:7;
 • 4 ci fiecare* va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.
 • * 1 Imp 4:25; Zah 3:10;
 • 5 Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său*, noi vom umbla** în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna şi în veci de veci!
 • * Ier 2:11; ** Zah 10:12;
 • 6 „În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna pe cei şchiopi*, voi strânge grămadă pe** cei izgoniţi şi pe aceia pe care-i chinuisem.
 • * Ezec 34:16; Tef 3:19; ** Ps 147:2; Ezec 34:13; Ezec 37:21;
 • 7 Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă*, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, şi Domnul va împărăţi** peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!
 • * Mica 2:12; Mica 5:3; Mica 5:7; Mica 5:8; Mica 7:18; ** Isa 9:6; Isa 24:23; Dan 7:14; Dan 7:27; Luca 1:33; Apoc 11:15;
 • 8 Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!”
 • 9 Pentru ce strigi tu însă acum aşa de tare? N-ai împărat*? Nu mai ai sfetnic de te apucă** durerea ca pe o femeie la naştere?
 • * Ier 8:19; ** Isa 13:8; Isa 21:3; Ier 30:6; Ier 50:43;
 • 10 Suferă, fiica Sionului, şi gemi ca o femeie la naştere! Căci acum vei ieşi din cetate şi vei locui în câmp şi te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmaşilor tăi.
 • 11 Căci acum* multe neamuri s-au strâns împotriva ta şi zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă** ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion!”
 • * Plang 2:16; ** Obad 1:12; Mica 7:10;
 • 12 Dar ei nu cunosc gândurile* Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu ştiu că i-a strâns ca** pe nişte snopi în arie.
 • * Isa 55:8; Rom 11:33; ** Isa 21:10;
 • 13 „Scoală-te*, fiica Sionului şi treieră! Căci îţi fac un corn de fier şi o copită de aramă, ca să sfărâmi** multe popoare şi să închini Domnului†† prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”
 • * Isa 41:15; Isa 41:16; Ier 51:33; ** Dan 2:44; Isa 18:7; Isa 23:18; Isa 60:6; Isa 60:9; †† Zah 4:14; Zah 6:5;
  Mica, capitolul 4