Mica  


Capitolul 5
 • 1 Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit* cu nuiaua pe obraz!
 • * Plang 3:30; Mat 5:39; Mat 27:30;
 • 2 „Şi tu, Betleeme* Efrata, măcar că eşti prea mic între** cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni†† peste Israel şi a cărui obârşie*† se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”
 • * Mat 2:6; Ioan 7:42; ** 1 Sam 23:23; Exod 18:25; †† Gen 49:10; Isa 9:6; *† Ps 90:2; Prov 8:22; Prov 8:23; Ioan 1:1;
 • 3 De aceea îi va lăsa până la vremea când va naşte cea care are să nască* şi rămăşiţa** fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel.
 • * Mica 4:10; ** Mica 4:7;
 • 4 El Se va înfăţişa şi va cârmui* cu puterea Domnului şi cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit** până la marginile pământului.
 • * Isa 40:11; Isa 49:10; Ezec 34:23; Mica 7:14; ** Ps 72:8; Isa 52:13; Zah 9:10; Luca 1:32;
 • 5 El va fi pacea* noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.
 • * Ps 72:7; Isa 9:6; Zah 9:10; Luca 2:14; Efes 2:14;
 • 6 Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui* Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi** astfel de asirian când va veni în ţara noastră şi va pătrunde în ţinutul nostru.
 • * Gen 10:8; Gen 10:10; Gen 10:11; ** Luca 1:71;
 • 7 Rămăşiţa* lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă** care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuieşte pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.
 • * Mica 5:3; ** Deut 32:2; Ps 72:6; Ps 110:3;
 • 8 Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.
 • 9 Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!
 • 10 „În* ziua aceea”, zice Domnul, „îţi voi nimici cu desăvârşire caii din mijlocul tău şi-ţi voi sfărâma carele;
 • * Zah 9:10;
 • 11 voi nimici cu desăvârşire cetăţile din ţara ta şi-ţi voi surpa toate cetăţuile.
 • 12 Voi nimici cu desăvârşire descântecele din mijlocul tău şi nu vei mai avea vrăjitori*;
 • * Isa 2:6;
 • 13 voi nimici cu desăvârşire* idolii tăi şi stâlpii tăi idoleşti din mijlocul tău şi nu te vei mai închina** la lucrarea mâinilor tale;
 • * Zah 13:2; ** Isa 2:8;
 • 14 voi nimici cu desăvârşire din mijlocul tău astarteele tale şi-ţi voi dărâma idolii.
 • 15 Mă voi răzbuna* cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”
 • * Ps 149:7; Mica 5:8; 2 Tes 1:8;
  Mica, capitolul 5