Mica  


Capitolul 7
 • 1 Vai de mine! Căci parcă sunt la strângerea poamelor şi la strângerea bobiţelor* după culesul strugurilor: nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea dintâi smochină**, dorită de sufletul meu!
 • * Isa 17:6; Isa 24:13; ** Isa 28:4; Osea 9:10;
 • 2 S-a dus omul de bine* din ţară şi nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare** întinde o cursă fratelui său.
 • * Ps 12:1; Ps 14:1; Ps 14:3; Isa 57:1; ** Hab 1:15;
 • 3 Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul* cere daruri, judecătorul** cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce doreşte cu lăcomie, şi astfel merg mână-n mână.
 • * Osea 4:18; ** Isa 1:23; Mica 3:11;
 • 4 Cel mai bun dintre ei este* ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiş de spini. Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta, se apropie! Atunci va fi uluiala lor.
 • * 2 Sam 23:6; 2 Sam 23:7; Ezec 2:6; Isa 55:13;
 • 5 Nu crede* pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa gurii de cea care îţi stă în braţe!
 • * Ier 9:4;
 • 6 Căci fiul* batjocoreşte pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale; vrăjmaşii omului sunt cei din casa lui!
 • * Ezec 22:7; Mat 10:21; Mat 10:35; Mat 10:36; Luca 12:53; Luca 21:16; 2 Tim 3:2; 2 Tim 3:3;
 • 7 Eu însă voi privi* spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta.
 • * Isa 8:17;
 • 8 Nu te bucura* de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut**, mă voi scula iarăşi; chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea!
 • * Prov 24:17; Plang 4:21; ** Ps 37:24; Prov 24:16; Ps 27:1;
 • 9 Voi suferi* mânia Domnului – căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină** şi voi privi dreptatea Lui.
 • * Plang 3:39; ** Ps 37:6;
 • 10 Când va vedea vrăjmaşa mea lucrul acesta, va fi acoperită de ruşine*, ea, care-mi zicea: „Unde** este Domnul Dumnezeul tău?” Ochii mei îşi vor vedea dorinţa împlinită faţă de ea. Atunci, ea va fi călcată în picioare ca noroiul†† de pe uliţă.
 • * Ps 35:26; ** Ps 42:3; Ps 42:10; Ps 79:10; Ps 115:2; Ioel 2:17; Mica 4:11; †† 2 Sam 22:43; Zah 10:5;
 • 11 În ziua* când îţi vor zidi iarăşi zidurile, în ziua** aceea ţi se vor lărgi hotarele.
 • * Amos 9:11; ** Isa 11:16; Isa 19:23; Isa 27:13; Osea 11:11;
 • 12 În ziua aceea, vor veni la tine, din Asiria până în Egipt, din Egipt până la râu, de la o mare la alta şi de la un munte la altul.
 • 13 Dar, mai întâi, ţara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, în urma faptelor lor* rele.
 • * Ier 21:14; Mica 3:12;
 • 14 Paşte-Ţi poporul cu toiagul Tău, paşte turma moştenirii Tale, care locuieşte singură în pădurea* din mijlocul Carmelului; ca să pască pe Basan şi în Galaad, ca în zilele de altădată.
 • * Isa 37:24;
 • 15 „Îţi voi arăta lucruri minunate”, zice Domnul, „ca în ziua* când ai ieşit din ţara Egiptului.”
 • * Ps 68:22; Ps 78:12;
 • 16 Neamurile vor vedea* lucrul acesta şi se vor ruşina cu toată puterea lor; vor pune mâna** la gură şi îşi vor astupa urechile.
 • * Isa 26:11; ** Iov 21:5; Iov 29:9;
 • 17 Vor linge pulberea* ca şarpele; vor ieşi tremurând** ca târâtoarele pământului, afară din cetăţuile lor, vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi se vor teme de Tine.
 • * Ps 72:9; Isa 49:23; ** Ps 18:45; Ier 33:9;
 • 18 Care* Dumnezeu este ca Tine, care ierţi** nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine†† mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
 • * Exod 15:11; ** Exod 34:6; Exod 34:7; Ier 50:20; Mica 4:7; Mica 5:3; Mica 5:7; Mica 5:8; †† Ps 103:9; Isa 57:16; Ier 3:5;
 • 19 El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre şi va arunca în fundul mării toate păcatele lor.
 • 20 Vei da* cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat** părinţilor noştri în zilele de odinioară.
 • * Luca 1:72; Luca 1:73; ** Ps 105:9; Ps 105:10;
  Mica, capitolul 7