Naum  


Capitolul 1
 • NAUM SAU NAHUM
 • * Num 10:35; Isa 10:5; Isa 33:1-5; Isa 29:5; Isa 29:8; Tef 2:13;
 • 1 Prorocie despre* Ninive. Cartea prorociei lui Naum, din Elcoş.
 • * Tef 2:13;
 • 2 Domnul este un Dumnezeu gelos* şi răzbunător**; Domnul Se răzbună şi este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui şi ţine mânie pe vrăjmaşii Lui.
 • * Exod 20:5; Exod 34:14; Deut 4:24; Ios 24:19; ** Deut 32:35; Ps 94:1; Isa 59:18;
 • 3 Domnul este îndelung răbdător*, dar de o mare** tărie şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej şi norii sunt praful picioarelor Lui.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Neem 9:17; Ps 103:8; Iona 4:2; ** Iov 9:4; Ps 118:7; Ps 97:2; Hab 3:5; Hab 3:11; Hab 3:12;
 • 4 El mustră* marea şi o usucă, face să sece toate râurile; Basanul** şi Carmelul tânjesc şi floarea Libanului se veştejeşte.
 • * Ps 106:9; Isa 50:2; Mat 8:26; ** Isa 33:9;
 • 5 Se clatină* munţii înaintea Lui şi dealurile** se topesc; se cutremură pământul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.
 • * Ps 68:8; ** Jud 5:5; Ps 97:5; Mica 1:4; 2 Pet 3:10;
 • 6 Cine poate sta înaintea urgiei* Lui? Şi cine poate ţine piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă** ca focul şi se prăbuşesc stâncile înaintea Lui.
 • * Mal 3:2; ** Apoc 16:1;
 • 7 Domnul este bun*, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte** pe cei ce se încred în El.
 • * 1 Cron 16:34; Ps 100:5; Ier 33:11; Plang 3:25; ** Ps 1:6; 2 Tim 2:19;
 • 8 Dar* cu nişte valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive şi va urmări pe vrăjmaşii Lui până în întuneric.
 • * Dan 9:26; Dan 11:10; Dan 11:22; Dan 11:40;
 • 9 Ce planuri* faceţi voi împotriva Domnului? El le** zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori.
 • * Ps 2:1; ** 1 Sam 3:12;
 • 10 Căci vor fi ca nişte mănunchiuri de spini* încâlciţi şi, tocmai când vor fi beţi** de vinul lor, vor fi mistuiţi de foc, ca o mirişte de tot uscată.
 • * 2 Sam 23:6; 2 Sam 23:7; ** Naum 3:11; Mal 4:1;
 • 11 Din tine, Ninive, a ieşit cel ce urzea* rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase.
 • * 2 Imp 19:22; 2 Imp 19:23;
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul: „Oricât de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi* şi vor pieri**. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista…
 • * 2 Imp 19:35; 2 Imp 19:37; ** Isa 8:8; Dan 11:10;
 • 13 Ci îţi voi sfărâma* jugul acum de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile…”
 • * Ier 2:20; Ier 30:8;
 • 14 Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îţi voi pregăti* mormântul, căci te-ai aflat prea uşor.”
 • * 2 Imp 19:37;
 • 15 Iată* pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, Iudo, împlineşte-ţi juruinţele! Căci cel rău** nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârşire…
 • * Isa 52:7; Rom 10:15; ** Naum 1:11; Naum 1:12; Naum 1:14;
Naum, capitolul 1