Naum  


Capitolul 3
 • 1 Vai de cetatea* vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie şi care nu încetează să se dedea la răpire!…
 • * Ezec 22:3; Ezec 24:6; Ezec 24:9; Hab 2:12;
 • 2 Auziţi pocnetul biciului, huruitul* roţilor, tropăitul cailor şi duruitul carelor!
 • * Ier 47:3;
 • 3 Se aruncă năvalnici călăreţii, scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morţi!…
 • 4 Din pricina multelor curvii ale curvei pline de farmec, fermecătoare iscusită*, care vindea neamurile prin curviile ei şi popoarele prin vrăjitoriile ei.
 • * Isa 47:9; Isa 47:12; Apoc 18:2; Apoc 18:3;
 • 5 „Iată*, am necaz pe tine”, zice Domnul oştirilor. „Îţi voi ridica poalele** peste cap, ca să-ţi vadă neamurile goliciunea şi împărăţiile, ruşinea.
 • * Naum 2:13; ** Isa 47:2; Isa 47:3; Ier 13:22; Ier 13:26; Mica 1:11; Hab 2:16;
 • 6 Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi* şi te voi face de ocară**.
 • * Mal 2:9; ** Evr 10:33;
 • 7 Toţi cei ce te vor vedea* vor fugi de tine şi vor zice: ‘Ninive este nimicită! Cine o va** plânge?’ Unde să-ţi caut mângâietori?”
 • * Apoc 18:10; ** Ier 15:5;
 • 8 Eşti* tu mai bună decât No-Amon**, cetatea care şedea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea?
 • * Amos 6:2; ** Ier 46:25; Ier 46:26; Ezec 30:14-16;
 • 9 Etiopia şi egiptenii fără număr erau tăria ei, Put şi libienii erau ajutoarele ei.
 • 10 Şi totuşi a trebuit să plece şi ea în surghiun, s-a dus în robie, şi pruncii ei* au fost zdrobiţi în toate colţurile** uliţelor; au aruncat sorţul asupra fruntaşilor ei şi toţi mai-marii ei au fost aruncaţi în lanţuri.
 • * Ps 137:9; Isa 13:16; Osea 13:16; ** Plang 2:19; Ioel 3:3; Obad 1:11;
 • 11 Şi* tu te vei îmbăta, te vei ascunde; şi tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmaşului!
 • * Ier 25:17; Ier 25:27; Naum 1:10;
 • 12 Toate cetăţuile tale sunt nişte smochini* cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce.
 • * Apoc 6:13;
 • 13 Iată, poporul* tău este ca femeile în mijlocul tău; porţile ţării tale se deschid înaintea vrăjmaşilor tăi; focul îţi mistuie zăvoarele**!
 • * Ier 50:37; Ier 51:30; ** Ps 147:13; Ier 51:20;
 • 14 Scoate-ţi apă pentru împresurare! Drege-ţi întăriturile*! Calcă pământul, frământă lutul şi găteşte cuptorul de cărămidă!
 • * Naum 2:1;
 • 15 Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârşire, te va mistui ca nişte* lăcuste, căci te-ai înmulţit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele!
 • * Ioel 1:4;
 • 16 Negustorii tăi sunt mai mulţi decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care îşi întind aripile şi zboară.
 • 17 Voievozii tăi* sunt ca lăcustele, mai-marii tăi, ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară şi nu se mai cunoaşte locul unde erau.
 • * Apoc 9:7;
 • 18 În timp ce păstorii* tăi dorm, împărate** al Asiriei, şi viţeii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munţi şi nimeni nu-l mai strânge.
 • * Exod 15:16; Ps 76:6; ** Ier 50:18; Ezec 31:3; 1 Imp 22:17;
 • 19 Rana ta nu se alină prin nimic, rana* ta este fără leac! Toţi cei ce** vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?
 • * Mica 1:9; ** Plang 2:15; Tef 2:15; Isa 14:8;
  Naum, capitolul 3