Neemia  


Capitolul 13
 • Călcarea de lege a lui Eliaşib
 • 1 În vremea aceea, s-a citit* în faţa poporului în cartea lui Moise şi s-a găsit scris că amonitul** şi moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu,
 • * Deut 31:11; Deut 31:12; 2 Imp 23:2; Neem 8:3; Neem 8:8; Neem 9:3; Isa 34:16; ** Deut 23:3; Deut 23:4;
 • 2 pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine şi apă şi pentru că tocmiseră* împotriva lor cu preţ de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar** Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare.
 • * Num 22:5; Ios 24:9; Ios 24:10; ** Num 23:11; Num 24:10; Deut 23:5;
 • 3 Când au auzit Legea, au deosebit* din Israel pe toţi străinii.
 • * Neem 9:2; Neem 10:28;
 • 4 Înainte de aceasta, preotul Eliaşib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru şi rudă cu Tobia,
 • 5 pregătise pentru el o cămară mare, unde* puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn, părţile rânduite** pentru leviţi, cântăreţi şi uşieri şi darurile ridicate pentru preoţi.
 • * Neem 12:44; ** Num 18:21; Num 18:24;
 • 6 Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al treizeci şi doilea an* al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârşitul anului am căpătat de la împărat învoire
 • * Neem 5:14;
 • 7 să mă întorc la Ierusalim şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind* o cămară pentru Tobia în curţile Casei lui Dumnezeu.
 • * Neem 13:1; Neem 13:5;
 • 8 Mi-a părut foarte rău şi am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia.
 • 9 Apoi, am poruncit să se curăţească* odăile şi am pus iarăşi în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia.
 • * 2 Cron 29:5; 2 Cron 29:15; 2 Cron 29:16; 2 Cron 29:18;
 • Zeciuielile aduse din nou
 • 10 Am auzit, de asemenea, că părţile leviţilor nu* li se dăduseră şi că leviţii şi cântăreţii însărcinaţi cu slujba fugiseră fiecare în** ţinutul lui.
 • * Mal 3:8; ** Num 35:2;
 • 11 Am mustrat* pe dregători şi am zis: „Pentru ce** a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Şi am strâns pe leviţi şi pe cântăreţi şi i-am pus iarăşi în slujba lor.
 • * Neem 13:17; Neem 13:25; Prov 28:4; ** Neem 10:39;
 • 12 Atunci*, tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.
 • * Neem 10:38; Neem 10:39; Neem 12:44;
 • 13 Am dat cămările* în grija preotului Şelemia, cărturarului Ţadoc şi lui Pedaia, unul din leviţi, şi le-am adăugat şi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioşi**. Ei au fost însărcinaţi să facă împărţirile cuvenite fraţilor lor.
 • * 2 Cron 31:12; Neem 12:44; ** Neem 7:2; 1 Cor 4:2;
 • 14 Adu-Ţi aminte* de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri şi nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!
 • * Neem 13:22; Neem 13:31; Neem 5:19;
 • Sfinţirea Sabatului
 • 15 Pe vremea aceea, am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului*, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine şi cu tot felul de lucruri şi aducându-le** la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile.
 • * Exod 20:10; ** Neem 10:31; Ier 17:21; Ier 17:22;
 • 16 Mai erau şi nişte tirieni aşezaţi în Ierusalim, care aduceau peşte şi tot felul de mărfuri şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului şi în Ierusalim.
 • 17 Am mustrat* pe mai-marii lui Iuda şi le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi pângărind ziua Sabatului?
 • * Neem 13:11;
 • 18 Oare n-au lucrat* aşa părinţii voştri şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!”
 • * Ier 17:21-23;
 • 19 Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra*, şi să nu se deschidă decât după Sabat. Şi am pus câţiva din slujitorii mei la porţi**, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului.
 • * Lev 23:32; ** Ier 17:21; Ier 17:22;
 • 20 Şi aşa negustorii şi vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată şi de două ori afară din Ierusalim.
 • 21 I-am mustrat şi le-am zis: „Pentru ce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi.” Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul Sabatului.
 • 22 Am poruncit şi leviţilor să se curăţească* şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului.Adu-Ţi aminte** de mine, Dumnezeule, şi pentru aceste lucruri şi ocroteşte-mă după marea Ta îndurare!
 • * Neem 12:30; ** Neem 13:14; Neem 13:31;
 • Mustrarea pentru femeile străine
 • 23 Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte iudei care îşi luaseră neveste* asdodiene, amonite şi moabite.
 • * Ezra 9:2;
 • 24 Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau decât limba cutărui sau cutărui popor.
 • 25 I-am mustrat* şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul şi i-am pus să jure** în Numele lui Dumnezeu zicând: „Să nu vă daţi fetele după fiii lor şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi.
 • * Neem 13:11; Prov 28:4; ** Ezra 10:5; Neem 10:29; Neem 10:30;
 • 26 Oare nu în aceasta a păcătuit* Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulţimea** popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuşi†† femeile străine l-au târât şi pe el în păcat.
 • * 1 Imp 11:1; ** 1 Imp 3:13; 2 Cron 1:12; 2 Sam 12:24; †† 1 Imp 11:4;
 • 27 Şi acum trebuie să auzim despre voi că săvârşiţi o nelegiuire atât de mare şi că păcătuiţi* împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine?”
 • * Ezra 10:2;
 • 28 Unul din fiii lui Ioiada*, fiul marelui preot Eliaşib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit de la mine.
 • * Neem 12:10; Neem 12:22;
 • 29 Adu-Ţi aminte* de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia şi legământul** încheiat de preoţi şi leviţi.
 • * Neem 6:14; ** Mal 2:4; Mal 2:11; Mal 2:12;
 • 30 I-am curăţit* de orice străin şi am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoţii şi leviţii, fiecare în slujba lui,
 • * Neem 10:30;
 • 31 în ce privea atât darul lemnelor* la vremuri hotărâte, cât şi cele dintâi roade.Adu-Ţi aminte de mine** spre bine, Dumnezeule!
 • * Neem 10:34; ** Neem 13:14; Neem 13:22;
  Neemia, capitolul 13
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta