Neemia  


Capitolul 2
 • Neemia la Ierusalim
 • 1 În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe*, pe când vinul era înaintea lui, am** luat vinul şi l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui.
 • * Ezra 7:1; ** Neem 1:11;
 • 2 Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare* a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică
 • * Prov 15:13;
 • 3 şi am răspuns împăratului: „Trăiască împăratul* în veac! Cum să n-am faţa tristă când cetatea** în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?”
 • * 1 Imp 1:31; Dan 2:4; Dan 5:10; Dan 6:6; Dan 6:21; ** Neem 1:3;
 • 4 Şi împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor
 • 5 şi am răspuns împăratului: „Dacă găseşte cu cale împăratul şi dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.”
 • 6 Împăratul, lângă care şedea şi împărăteasa, mi-a zis atunci: „Cât va ţine călătoria ta şi când te vei întoarce?” Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec şi i-am hotărât o* vreme.
 • * Neem 5:14; Neem 13:6;
 • 7 Apoi am zis împăratului: „Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec şi să intru în Iuda,
 • 8 şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de lângă casă*, pentru zidul cetăţii şi pentru casa în care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci** mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine.
 • * Neem 3:7; ** Ezra 5:5; Ezra 7:6; Ezra 7:9; Ezra 7:28; Neem 2:18;
 • 9 M-am dus la dregătorii de dincolo de râu şi le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoţească nişte mai-mari ai oastei şi nişte călăreţi.
 • 10 Sanbalat, Horonitul, şi Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel.
 • Neemia îmbărbătează poporul
 • 11 Am* ajuns la Ierusalim şi am rămas acolo trei zile.
 • * Ezra 8:32;
 • 12 După aceea, m-am sculat noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream.
 • 13 Am ieşit noaptea pe Poarta* Văii şi m-am îndreptat spre Izvorul Balaurului şi spre Poarta Gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate** ale Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc.
 • * 2 Cron 26:9; Neem 3:13; ** Neem 1:3; Neem 2:17;
 • 14 Am trecut pe la Poarta* Izvorului şi pe la Iazul Împăratului, şi nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine.
 • * Neem 3:15;
 • 15 M-am suit noaptea pe la* pârâu şi m-am uitat iarăşi cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe Poarta Văii, şi astfel m-am întors.
 • * 2 Sam 15:23; Ier 31:40;
 • 16 Dregătorii nu ştiau unde fusesem şi ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoţilor, nici mai-marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi.
 • 17 Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de* ocară!”
 • * Neem 1:3; Ps 44:13; Ps 79:4; Ier 24:9; Ezec 5:14; Ezec 5:15; Ezec 22:4;
 • 18 Şi le-am istorisit cum mâna* cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit** în această hotărâre bună.
 • * Neem 2:8; ** 2 Sam 2:7;
 • 19 Sanbalat, Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, şi Gheşem, Arabul, fiind înştiinţaţi, şi-au bătut joc* de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi** împotriva împăratului?”
 • * Ps 44:13; Ps 79:4; Ps 80:6; ** Neem 6:6;
 • 20 Şi eu le-am răspuns: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula şi vom zidi, dar voi* n-aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim.”
 • * Ezra 4:3;
  Neemia, capitolul 2