Neemia  


Capitolul 3
 • Dregerea zidurilor Ierusalimului
 • 1 Marele preot Eliaşib* s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit** Poarta Oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea până la turnul†† lui Hananeel.
 • * Neem 12:10; ** Ioan 5:2; Neem 12:39; †† Ier 31:38; Zah 14:10;
 • 2 Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii* din Ierihon; alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui Imri.
 • * Ezra 2:34;
 • 3 Fiii lui Senaa au zidit Poarta* Peştilor. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile**, încuietorile şi zăvoarele.
 • * 2 Cron 33:14; Neem 12:39; Tef 1:10; ** Neem 6:1; Neem 7:1;
 • 4 Alături de ei, a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana;
 • 5 alături de ei au lucrat tecoiţii, ai căror fruntaşi nu s-au supus în slujba* Domnului.
 • * Jud 5:23;
 • 6 Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia, au dres poarta* cea veche. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.
 • * Neem 12:39;
 • 7 Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, şi oamenii din Gabaon şi Miţpa, până la scaunul* dregătorului de dincoace de râul Eufrat;
 • * Neem 2:8;
 • 8 alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, şi alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat*.
 • * Neem 12:38;
 • 9 Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai-mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.
 • 10 Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui Haşabnia.
 • 11 O altă parte a zidului şi turnul* cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab.
 • * Neem 12:38;
 • 12 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.
 • 13 Hanun şi locuitorii Zanoahului au dres Poarta* Văii. Au zidit-o şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta** Gunoiului.
 • * Neem 2:13; ** Neem 2:13;
 • 14 Malchia, fiul lui Recab, mai-marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres Poarta Gunoiului. A zidit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.
 • 15 Şalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ţinutul Miţpa, a dres Poarta* Izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe** lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David.
 • * Neem 2:14; ** Ioan 9:7;
 • 16 După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai-marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului până în faţa mormintelor lui David, până la iazul* care fusese zidit şi până la casa vitejilor.
 • * 2 Imp 20:20; Isa 22:11;
 • 17 După el, au lucrat leviţii, Rehum, fiul lui Bani, şi alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Haşabia, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila.
 • 18 După el, au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila,
 • 19 şi alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai-marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, în faţa suişului casei armelor, în unghi*.
 • * 2 Cron 26:9;
 • 20 După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliaşib.
 • 21 După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliaşib până la capătul casei lui Eliaşib.
 • 22 După el, au lucrat preoţii din împrejurimile Ierusalimului.
 • 23 După ei, Beniamin şi Haşub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui.
 • 24 După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi* şi până la colţ.
 • * Neem 3:19;
 • 25 Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faţa unghiului şi în faţa turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea* temniţei. După el, a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoş.
 • * Ier 32:2; Ier 33:1; Ier 37:21;
 • 26 Slujitorii* Templului care locuiesc pe deal** au lucrat până în dreptul Porţii Apelor, la răsărit, şi până în dreptul turnului care iese în afară.
 • * Ezra 2:43; Neem 11:21; ** 2 Cron 27:3; Neem 8:1; Neem 8:3; Neem 12:37;
 • 27 După ei, tecoiţii au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară până la zidul dealului.
 • 28 Deasupra Porţii* Cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui.
 • * 2 Imp 11:16; 2 Cron 23:15; Ier 31:40;
 • 29 După ei, Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el, a lucrat Şemaia, fiul lui Şecania, păzitorul porţii de la răsărit.
 • 30 După el, Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meşulam, fiul lui Berechia, a lucrat în faţa odăii lui.
 • 31 După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului şi negustorilor, în dreptul porţii Mifcad şi până la odaia de sus din colţ.
 • 32 Argintarii şi negustorii au lucrat între odaia de sus din colţ şi Poarta Oilor.
  Neemia, capitolul 3