Neemia  


Capitolul 5
 • Plângerile poporului
 • 1 Din partea oamenilor din popor şi din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri* împotriva fraţilor** lor iudei.
 • * Isa 5:7; ** Lev 25:35-37; Deut 15:7;
 • 2 Unii ziceau: „Noi, fiii noştri şi fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu ca să mâncăm şi să trăim.”
 • 3 Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile şi casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.”
 • 4 Alţii ziceau: „Am împrumutat argint punând zălog ogoarele şi viile noastre pentru birul împăratului.
 • 5 Şi totuşi carnea* noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, copiii noştri sunt ca şi copiii lor; şi iată, supunem la robie** pe fiii noştri şi pe fetele noastre şi multe din fetele noastre au şi fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele şi viile noastre sunt ale altora.”
 • * Isa 58:7; ** Exod 21:7; Lev 25:39;
 • 6 M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile şi cuvintele acestea.
 • 7 Am hotărât să mustru pe cei mari şi pe dregători şi le-am zis: „Ce, voi împrumutaţi cu* camătă fraţilor voştri?” Şi am strâns în jurul meu o mare mulţime
 • * Exod 22:25; Lev 25:36; Ezec 22:12;
 • 8 şi le-am zis: „Noi am răscumpărat*, după puterea noastră, pe fraţii noştri iudei vânduţi neamurilor, şi voi să vindeţi pe fraţii voştri? Şi încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă.
 • * Lev 25:48;
 • 9 Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica* Dumnezeului nostru, ca** să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă?
 • * Lev 25:36; ** 2 Sam 12:14; Rom 2:24; 1 Pet 2:12;
 • 10 Şi eu, şi fraţii mei, şi slujitorii mei le-am împrumutat argint şi grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta!
 • 11 Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele şi a suta parte din argintul, din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei ca dobândă.”
 • 12 Ei au răspuns: „Le vom da înapoi şi nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure* că îşi vor ţine cuvântul.
 • * Ezra 10:5; Ier 34:8; Ier 34:9;
 • 13 Şi mi-am* scuturat mantaua zicând: „Aşa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui şi de averile lui pe orice om care nu-şi va ţine cuvântul şi aşa să fie scuturat omul acela şi lăsat cu mâinile goale!” Toată adunarea a zis: „Amin.” Şi au lăudat pe Domnul. Şi poporul s-a** ţinut de cuvânt.
 • * Mat 10:14; Fapte 13:51; Fapte 18:6; ** 2 Imp 23:3;
 • Neemia, ca dregător
 • 14 Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci şi doilea* an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite** dregătorului.
 • * Neem 13:6; ** 1 Cor 9:4; 1 Cor 9:15;
 • 15 Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul şi luau de la el pâine şi vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar şi slujitorii lor apăsau poporul. Eu* n-am făcut aşa din frică** de Dumnezeu.
 • * 2 Cor 11:9; 2 Cor 12:13; ** Neem 5:9;
 • 16 Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor şi toţi slujitorii mei erau la lucru.
 • 17 Aveam la masă* o sută cincizeci de oameni, iudei şi dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de primprejur.
 • * 2 Sam 9:7; 1 Imp 18:19;
 • 18 Mi se pregăteau* în fiecare zi un bou, şase berbeci aleşi şi păsări şi, la fiecare zece zile, se pregătea din belşug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n-am cerut** veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia.
 • * 1 Imp 4:22; ** Neem 5:14; Neem 5:15;
 • 19 Adu-Ţi* aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!
 • * Neem 13:22;
  Neemia, capitolul 5