Numeri  


Capitolul 10
 • Trâmbiţele de argint
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea* adunării şi pentru pornirea taberelor.
 • * Isa 1:13;
 • 3 Când se va suna* cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa cortului întâlnirii.
 • * Ier 4:5; Ioel 2:15;
 • 4 Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii* peste miile lui Israel.
 • * Exod 18:21; Num 1:16; Num 7:2;
 • 5 Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la răsărit;
 • * Num 2:3;
 • 6 când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă.
 • * Num 2:10;
 • 7 Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi*, dar să nu** sunaţi cu vâlvă.
 • * Num 10:3; ** Ioel 2:1;
 • 8 Din trâmbiţe* să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.
 • * Num 31:6; Ios 6:4; 1 Cron 15:24; 2 Cron 13:12;
 • 9 Când veţi merge* la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului** care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, şi Domnul Dumnezeul vostru Îşi va aduce aminte de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.
 • * Num 31:6; Ios 6:5; 2 Cron 13:14; ** Jud 2:18; Jud 4:3; Jud 6:9; Jud 10:8; Jud 10:12; 1 Sam 10:18; Ps 106:42; Gen 8:1; Ps 106:4;
 • 10 În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”
 • * Num 29:1; Lev 23:24; 1 Cron 15:24; 2 Cron 5:12; 2 Cron 7:6; 2 Cron 29:26; Ezra 3:10; Neem 12:35; Ps 81:3; ** Num 10:9;
 • Plecarea din Sinai
 • 11 În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat* norul de pe cortul întâlnirii.
 • * Num 9:17;
 • 12 Şi copiii lui Israel au pornit* din pustia Sinai** după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran.
 • * Exod 40:36; Num 2:9; Num 2:16; Num 2:24; Num 2:31; ** Exod 19:1; Num 1:1; Num 9:5; Gen 21:21; Num 12:16; Num 13:3; Num 13:26; Deut 1:1;
 • 13 Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca* Domnului dată prin Moise.
 • * Num 10:5; Num 10:6; Num 2:34;
 • 14 Întâi* a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai-mare Nahşon**, fiul lui Aminadab;
 • * Num 2:3; Num 2:9; ** Num 1:7;
 • 15 peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;
 • 16 peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.
 • 17 Când a fost desfăcut cortul*, au pornit întâi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducând** cortul.
 • * Num 1:51; ** Num 4:24; Num 4:31; Num 7:6-8;
 • 18 Apoi a pornit steagul* taberei lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Şedeur;
 • * Num 2:10; Num 2:16;
 • 19 peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;
 • 20 peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.
 • 21 Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul* Locaş; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul.
 • * Num 4:4; Num 4:15; Num 7:9;
 • 22 Apoi a pornit steagul* taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai-mare Elişama, fiul lui Amihud;
 • * Num 2:18; Num 2:24;
 • 23 peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;
 • 24 peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
 • 25 Apoi a pornit steagul* taberei fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oştirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;
 • * Num 2:25; Num 2:31; Ios 6:9;
 • 26 peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;
 • 27 peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
 • 28 Acesta* a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.
 • * Num 2:34;
 • Moise şi socrul său
 • 29 Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel*, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l** voi da.’ Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul†† a făgăduit că va face bine lui Israel.”
 • * Exod 2:18; ** Gen 12:7; Jud 1:16; Jud 4:11; †† Gen 32:12; Exod 3:8; Exod 6:7; Exod 6:8;
 • 30 Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.”
 • 31 Şi Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii* călăuză.
 • * Iov 29:15;
 • 32 Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele* pe care ni-l va face Domnul.”
 • * Jud 1:16;
 • 33 Ei au plecat de la muntele* Domnului şi au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor** şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.
 • * Exod 3:1; ** Deut 1:33; Ios 3:3; Ios 3:4; Ios 3:6; Ps 132:8; Ier 31:2; Ezec 20:6;
 • 34 Norul* Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.
 • * Exod 13:21; Neem 9:12; Neem 9:19;
 • 35 Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te*, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!”
 • * Ps 68:1; Ps 68:2; Ps 132:8;
 • 36 Iar când îl aşezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”
  Numeri, capitolul 10