Numeri  


Capitolul 10
 • Trâmbiţele de argint
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea* adunării şi pentru pornirea taberelor.
 • * Isa 1:13;
 • 3 Când se va suna* cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa cortului întâlnirii.
 • * Ier 4:5; Ioel 2:15;
 • 4 Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii* peste miile lui Israel.
 • * Exod 18:21; Num 1:16; Num 7:2;
 • 5 Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la răsărit;
 • * Num 2:3;
 • 6 când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă.
 • * Num 2:10;
 • 7 Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi*, dar să nu** sunaţi cu vâlvă.
 • * Num 10:3; ** Ioel 2:1;
 • 8 Din trâmbiţe* să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.
 • * Num 31:6; Ios 6:4; 1 Cron 15:24; 2 Cron 13:12;
 • 9 Când veţi merge* la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului** care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, şi Domnul Dumnezeul vostru Îşi va aduce aminte de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.
 • * Num 31:6; Ios 6:5; 2 Cron 13:14; ** Jud 2:18; Jud 4:3; Jud 6:9; Jud 10:8; Jud 10:12; 1 Sam 10:18; Ps 106:42; Gen 8:1; Ps 106:4;
 • 10 În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”
 • * Num 29:1; Lev 23:24; 1 Cron 15:24; 2 Cron 5:12; 2 Cron 7:6; 2 Cron 29:26; Ezra 3:10; Neem 12:35; Ps 81:3; ** Num 10:9;
 • Plecarea din Sinai
 • 11 În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat* norul de pe cortul întâlnirii.
 • * Num 9:17;
 • 12 Şi copiii lui Israel au pornit* din pustia Sinai** după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran.
 • * Exod 40:36; Num 2:9; Num 2:16; Num 2:24; Num 2:31; ** Exod 19:1; Num 1:1; Num 9:5; Gen 21:21; Num 12:16; Num 13:3; Num 13:26; Deut 1:1;
 • 13 Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca* Domnului dată prin Moise.
 • * Num 10:5; Num 10:6; Num 2:34;
 • 14 Întâi* a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai-mare Nahşon**, fiul lui Aminadab;
 • * Num 2:3; Num 2:9; ** Num 1:7;
 • 15 peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;
 • 16 peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.
 • 17 Când a fost desfăcut cortul*, au pornit întâi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducând** cortul.
 • * Num 1:51; ** Num 4:24; Num 4:31; Num 7:6-8;
 • 18 Apoi a pornit steagul* taberei lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Şedeur;
 • * Num 2:10; Num 2:16;
 • 19 peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;
 • 20 peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.
 • 21 Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul* Locaş; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul.
 • * Num 4:4; Num 4:15; Num 7:9;
 • 22 Apoi a pornit steagul* taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai-mare Elişama, fiul lui Amihud;
 • * Num 2:18; Num 2:24;
 • 23 peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;
 • 24 peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
 • 25 Apoi a pornit steagul* taberei fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oştirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;
 • * Num 2:25; Num 2:31; Ios 6:9;
 • 26 peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;
 • 27 peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
 • 28 Acesta* a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.
 • * Num 2:34;
 • Moise şi socrul său
 • 29 Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel*, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l** voi da.’ Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul†† a făgăduit că va face bine lui Israel.”
 • * Exod 2:18; ** Gen 12:7; Jud 1:16; Jud 4:11; †† Gen 32:12; Exod 3:8; Exod 6:7; Exod 6:8;
 • 30 Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.”
 • 31 Şi Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii* călăuză.
 • * Iov 29:15;
 • 32 Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele* pe care ni-l va face Domnul.”
 • * Jud 1:16;
 • 33 Ei au plecat de la muntele* Domnului şi au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor** şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.
 • * Exod 3:1; ** Deut 1:33; Ios 3:3; Ios 3:4; Ios 3:6; Ps 132:8; Ier 31:2; Ezec 20:6;
 • 34 Norul* Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.
 • * Exod 13:21; Neem 9:12; Neem 9:19;
 • 35 Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te*, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!”
 • * Ps 68:1; Ps 68:2; Ps 132:8;
 • 36 Iar când îl aşezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”
  Numeri, capitolul 10  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta