Numeri  


Capitolul 12
 • Lepra Mariei
 • 1 Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene* pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană.
 • * Exod 2:21;
 • 2 Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare* şi prin noi?” Şi Domnul** a auzit-o.
 • * Exod 15:20; Mica 6:4; ** Gen 29:33; Num 11:1; 2 Imp 19:4; Isa 37:4; Ezec 35:12; Ezec 35:13;
 • 3 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.
 • 4 Deodată, Domnul* a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: „Duceţi-vă, câteşitrei la cortul întâlnirii.” Şi s-au dus câteşitrei.
 • * Ps 76:9;
 • 5 Domnul S-a coborât* în stâlpul de nor şi a stat la uşa cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi.
 • * Num 11:25; Num 16:19;
 • 6 Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie* sau îi voi vorbi într-un** vis.
 • * Gen 15:1; Gen 46:2; Iov 33:15; Ezec 1:1; Dan 8:2; Dan 10:8; Dan 10:16; Dan 10:17; Luca 1:11; Luca 1:22; Fapte 10:11; Fapte 10:17; Fapte 22:17; Fapte 22:18; ** Gen 31:10; Gen 31:11; 1 Imp 3:5; Mat 1:20;
 • 7 Nu* tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este** credincios în toată casa Mea.
 • * Ps 105:26; ** Evr 3:2; Evr 3:5; 1 Tim 3:15;
 • 8 Eu îi vorbesc gură către* gură, Mă descopăr lui nu** prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de†† nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”
 • * Exod 33:11; Deut 34:10; ** 1 Cor 13:12; Exod 33:19; †† 2 Pet 2:10; Iuda 1:8;
 • 9 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat.
 • 10 Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria* era plină de** lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, şi iată că ea avea lepră.
 • * Deut 24:9; ** 2 Imp 5:27; 2 Imp 15:5; 2 Cron 26:19; 2 Cron 26:20;
 • 11 Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa* păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi şi de care ne-am făcut vinovaţi!
 • * 2 Sam 19:19; 2 Sam 24:10; Prov 30:32;
 • 12 Să nu fie Maria ca un copil născut* mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!”
 • * Ps 88:4;
 • 13 Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!”
 • 14 Şi Domnul a zis lui Moise: „Dacă* ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie închisă** deci şapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără.”
 • * Evr 12:9; ** Lev 13:46; Num 5:2; Num 5:3;
 • 15 Maria* a fost închisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără.
 • * Deut 24:9; 2 Cron 26:20; 2 Cron 26:21;
 • 16 După aceea, poporul a plecat din Haţerot* şi a tăbărât în pustia Paran.
 • * Num 11:35; Num 33:18;
  Numeri, capitolul 12