Numeri  


Capitolul 13
 • Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Trimite* nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.”
 • * Num 32:8; Deut 1:22;
 • 3 Moise i-a trimis din pustia* Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceştia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.
 • * Num 12:16; Num 32:8; Deut 1:19; Deut 9:23;
 • 4 Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur;
 • 5 pentru seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori;
 • 6 pentru seminţia lui Iuda*: Caleb**, fiul lui Iefune;
 • * Num 34:19; 1 Cron 4:15; ** Num 13:30; Num 14:6; Num 14:30; Ios 14:6; Ios 14:7; Ios 14:13; Ios 14:14; Jud 1:12;
 • 7 pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;
 • 8 pentru seminţia lui Efraim: Hosea*, fiul lui Nun;
 • * Num 13:16;
 • 9 pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;
 • 10 pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;
 • 11 pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
 • 12 pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;
 • 13 pentru seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Micael;
 • 14 pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;
 • 15 pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.
 • 16 Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua.
 • 17 Moise i-a trimis să iscodească ţara Canaanului. El le-a zis: „Mergeţi de aici spre miazăzi* şi apoi să vă suiţi** pe munte.
 • * Num 13:21; ** Gen 14:10; Jud 1:9; Jud 1:19;
 • 18 Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuieşte: dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr;
 • 19 vedeţi cum este ţara în care locuieşte: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile în care locuieşte: dacă sunt deschise sau întărite;
 • 20 cum este pământul: dacă este gras* sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiţi** cu inimă şi luaţi cu voi roade din ţară.” Era pe vremea când încep să se coacă strugurii.
 • * Neem 9:25; Neem 9:35; Ezec 34:14; ** Deut 31:6; Deut 31:7; Deut 31:23;
 • 21 Ei s-au suit şi au iscodit ţara, de la pustia* Ţin până la Rehob**, pe drumul care duce la Hamat.
 • * Num 34:3; Ios 15:1; ** Ios 19:28;
 • 22 S-au suit pe la miazăzi şi au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman*, Şeşai şi Talmai, copiii lui Anac**. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înainte de cetatea Ţoan†† din Egipt.
 • * Ios 11:21; Ios 11:22; Ios 15:13; Ios 15:14; Jud 1:10; ** Num 13:33; Ios 21:11; †† Ps 78:12; Isa 19:11; Isa 30:4;
 • 23 Au ajuns* până la valea Eşcol. Acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure şi l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat şi rodii şi smochine.
 • * Deut 1:24; Deut 1:25;
 • 24 Locul acela l-au numit valea Eşcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel.
 • 25 S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite.
 • 26 Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades*, în pustia** Paran. Le-au adus ştiri, lor şi întregii adunări, şi le-au arătat roadele ţării.
 • * Num 13:3; ** Num 20:1; Num 20:16; Num 32:8; Num 33:36; Deut 1:19; Ios 14:6;
 • 27 Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte* şi miere şi iată-i** roadele.
 • * Exod 3:8; Exod 33:3; ** Deut 1:25;
 • 28 Dar poporul* care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii** lui Anac.
 • * Deut 1:28; Deut 9:1; Deut 9:2; ** Num 13:33;
 • 29 Amaleciţii* locuiesc ţinutul de la miazăzi; iebusiţii şi amoriţii locuiesc muntele şi canaaniţii şi hetiţii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordanului.”
 • * Exod 17:8; Num 14:43; Jud 6:3; 1 Sam 14:48; 1 Sam 15:3;
 • 30 Caleb* a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!”
 • * Num 14:6; Num 14:24; Ios 14:7;
 • 31 Dar* bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.”
 • * Num 32:9; Deut 1:28; Ios 14:8;
 • 32 Şi au înnegrit* înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia** pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.
 • * Num 14:36; Num 14:37; ** Amos 2:9;
 • 33 Apoi, am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac*, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă** de ei parcă eram nişte lăcuste.”
 • * Deut 1:28; Deut 2:10; Deut 9:2; ** Isa 40:22; 1 Sam 17:42;
  Numeri, capitolul 13