Numeri  


Capitolul 14
 • Patruzeci de ani în pustie
 • 1 Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul* a plâns în noaptea aceea.
 • * Num 11:4;
 • 2 Toţi copiii* lui Israel au cârtit împotriva lui Moise şi Aaron şi toată adunarea le-a zis: „De** ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta?
 • * Exod 16:2; Exod 17:3; Num 16:41; Ps 106:25; ** Num 14:28; Num 14:29;
 • 3 Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta în care vom cădea ucişi de sabie, iar nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?”
 • 4 Şi au zis unul altuia: „Să* ne alegem o căpetenie şi să ne** întoarcem în Egipt.”
 • * Neem 9:17; ** Deut 17:16; Fapte 7:39;
 • 5 Moise* şi Aaron au căzut cu faţa la pământ în faţa întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă laolaltă.
 • * Num 16:4; Num 16:22;
 • 6 Şi, dintre cei ce iscodiseră ţara, Iosua*, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, şi-au rupt hainele
 • * Num 14:24; Num 14:30; Num 14:38; Num 13:6; Num 13:8;
 • 7 şi au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „Ţara pe* care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o ţară foarte bună, minunată.
 • * Num 13:27; Deut 1:25;
 • 8 Dacă Domnul* va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va da: este o ţară** în care curge lapte şi miere.
 • * Deut 10:15; 2 Sam 15:25; 2 Sam 15:26; 2 Sam 22:20; 1 Imp 10:9; Ps 22:8; Ps 147:10; Ps 147:11; Isa 62:4; ** Num 13:27;
 • 9 Numai nu vă* răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu** vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul†† este cu noi, nu vă temeţi de ei!”
 • * Deut 9:7; Deut 9:23; Deut 9:24; ** Deut 7:18; Deut 20:3; Num 24:8; †† Gen 48:21; Exod 33:16; Deut 20:1; Deut 20:3; Deut 20:4; Deut 31:6; Deut 31:8; Ios 1:5; Jud 1:22; 2 Cron 13:12; 2 Cron 15:2; 2 Cron 20:17; 2 Cron 32:8; Ps 46:7; Ps 46:11; Isa 41:10; Amos 5:14; Zah 8:23;
 • 10 Toată* adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava** Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel.
 • * Exod 17:4; ** Exod 16:10; Exod 24:16; Exod 24:17; Exod 40:34; Lev 9:23; Num 16:19; Num 16:42; Num 20:6;
 • 11 Şi Domnul a zis lui Moise: „Până* când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu** va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?
 • * Num 14:23; Deut 9:7; Deut 9:8; Deut 9:22; Ps 95:8; Evr 3:8; Evr 3:16; ** Deut 1:32; Deut 9:23; Ps 78:22; Ps 78:32; Ps 78:42; Ps 106:24; Ioan 12:37; Evr 3:18;
 • 12 De aceea îl voi lovi cu ciumă şi-l voi nimici, dar pe tine* te voi face un neam mai mare şi mai puternic decât el.”
 • * Exod 32:10;
 • 13 Moise* a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta.
 • * Exod 32:12; Ps 106:23; Deut 9:26-28; Deut 32:27; Ezec 20:9; Ezec 20:14;
 • 14 Şi vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei ştiau* că Tu, Domnul, eşti în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul** Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor şi noaptea într-un stâlp de foc.
 • * Exod 15:14; Ios 2:9; Ios 2:10; Ios 5:1; ** Exod 13:21; Exod 40:38; Num 10:34; Neem 9:12; Ps 78:14; Ps 105:39;
 • 15 Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de Tine vor zice:
 • 16 ‘Domnul n-avea* putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie!’
 • * Deut 9:28; Ios 7:9;
 • 17 Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis:
 • 18 ‘Domnul este încet* la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea, dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte** fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam.’
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Ps 103:8; Ps 145:8; Iona 4:2; ** Exod 20:5; Exod 34:7;
 • 19 Iartă* dar fărădelegea poporului acestuia**, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.”
 • * Exod 34:9; ** Ps 106:45; Ps 78:38;
 • 20 Şi Domnul a spus: „Iert, cum ai* cerut.
 • * Ps 106:23; Iac 5:16; 1 Ioan 5:14-16;
 • 21 Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu şi că slava Domnului va umple tot* pământul,
 • * Ps 72:19;
 • 22 atât este de adevărat că toţi* cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în Egipt şi în pustie, şi totuşi M-au ispitit de zece** ori acum şi n-au ascultat glasul Meu,
 • * Deut 1:35; Ps 95:11; Ps 106:26; Evr 3:17; Evr 3:18; ** Gen 31:7;
 • 23 toţi aceia* nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, şi anume toţi cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea.
 • * Num 32:11; Ezec 20:15;
 • 24 Iar pentru că robul Meu Caleb* a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în** totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus şi urmaşii lui o vor stăpâni.
 • * Deut 1:36; Ios 14:6; Ios 14:8; Ios 14:9; Ios 14:14; ** Num 32:12;
 • 25 Amaleciţii şi canaaniţii locuiesc valea aceasta, deci mâine, întoarceţi-vă şi plecaţi* în pustie, pe calea care duce spre Marea Roşie.”
 • * Deut 1:40;
 • 26 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
 • 27 „Până când* voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile** copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea.
 • * Num 14:11; Exod 16:28; Mat 17:17; ** Exod 16:12;
 • 28 Spune-le: ‘Pe* viaţa Mea’, zice Domnul, ‘că vă voi face întocmai** cum aţi vorbit în auzul urechilor Mele!
 • * Num 14:23; Num 26:65; Num 32:11; Deut 1:35; Evr 3:17; ** Num 14:2;
 • 29 Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toţi*, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus şi care aţi cârtit împotriva Mea,
 • * Num 1:45; Num 26:64;
 • 30 nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară* de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.
 • * Num 14:38; Num 26:65; Num 32:12; Deut 1:36; Deut 1:38;
 • 31 Pe* copilaşii voştri însă, despre care aţi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască ţara pe care aţi** nesocotit-o voi.
 • * Deut 1:39; ** Ps 106:24;
 • 32 Iar cât despre voi, trupurile* voastre moarte vor cădea în pustie.
 • * 1 Cor 10:5; Evr 3:17;
 • 33 Şi copiii voştri vor rătăci* patruzeci** de ani în pustie şi vor ispăşi astfel păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie.
 • * Num 32:13; Ps 107:40; ** Deut 2:14; Ezec 23:35;
 • 34 După cum* în patruzeci de zile** aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.
 • * Num 13:25; ** Ps 95:10; Ezec 4:6;
 • 35 Eu*, Domnul, am vorbit! În adevăr, aşa voi face acestei rele** adunări, care s-a unit împotriva Mea; vor fi nimiciţi în pustia aceasta şi în ea vor muri.’”
 • * Num 23:19; ** Num 14:27; Num 14:29; Num 26:65; 1 Cor 10:5;
 • 36 Bărbaţii* pe care îi trimisese Moise să iscodească ţara şi care, la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind ţara,
 • * Num 13:31; Num 13:32;
 • 37 oamenii aceştia, care înnegriseră ţara, au murit* acolo, înaintea Domnului, loviţi de o moarte năprasnică.
 • * 1 Cor 10:10; Evr 3:17; Iuda 1:5;
 • 38 Numai Iosua, fiul* lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească ţara.
 • * Num 26:65; Ios 14:6; Ios 14:10;
 • Neascultarea poporului pedepsit
 • 39 Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, şi poporul a fost într-o mare* jale.
 • * Exod 33:4;
 • 40 S-au sculat dis-de-dimineaţă a doua zi şi s-au suit pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne!* Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.”
 • * Deut 1:41;
 • 41 Moise a zis: „Pentru ce călcaţi porunca* Domnului? Nu veţi izbuti.
 • * Num 14:25; 2 Cron 24:20;
 • 42 Nu vă suiţi*, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.
 • * Deut 1:42;
 • 43 Căci amaleciţii şi canaaniţii sunt înaintea voastră şi veţi cădea ucişi de sabie; odată ce v-aţi abătut* de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.”
 • * 2 Cron 15:2;
 • 44 Ei s-au îndărătnicit* şi s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului şi Moise n-au ieşit din mijlocul taberei.
 • * Deut 1:43;
 • 45 Atunci* s-au coborât amaleciţii şi canaaniţii care locuiau pe muntele acela, i-au bătut şi i-au tăiat în bucăţi până la** Horma.
 • * Num 14:43; Deut 1:44; ** Num 21:3; Jud 1:17;
  Numeri, capitolul 14