Numeri  


Capitolul 15
 • Legi asupra jertfelor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte* copiilor lui Israel şi spune-le:‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau ca să vă aşezaţi locuinţele în ea
 • * Num 15:18; Lev 23:10; Deut 7:1;
 • 3 şi* veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea** unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros†† plăcut Domnului,
 • * Lev 12:3; ** Lev 7:16; Lev 22:18; Lev 22:21; Lev 23:8; Lev 23:12; Lev 23:36; Num 28:19; Num 28:27; Num 29:2; Num 29:8; Num 29:13; Deut 16:10; †† Gen 8:21; Exod 29:18;
 • 4 cel* ce îşi va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca** dar de mâncare a zecea parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn,
 • * Lev 2:1; Lev 6:14; ** Exod 29:40; Lev 23:13; Lev 14:10; Num 28:5;
 • 5 iar* vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel.
 • * Num 28:7; Num 28:14;
 • 6 Pentru un berbec*, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn
 • * Num 28:12; Num 28:14;
 • 7 şi să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului.
 • 8 Dacă aduci un viţel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca jertfă de mulţumire* Domnului,
 • * Lev 7:11;
 • 9 * aduci ca dar de mâncare, împreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn
 • * Num 28:12; Num 28:14;
 • 10 şi să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • 11 Aşa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied.
 • 12 După numărul vitelor, aşa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor.
 • 13 Aşa* să facă lucrurile acestea orice băştinaş când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • * Exod 12:49; Num 9:14; Num 15:29;
 • 14 Dacă un străin care locuieşte la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în acelaşi fel ca voi.
 • 15 Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi înaintea Domnului.
 • 16 O singură lege şi o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi.’”
 • Pârga plămădelii
 • 17 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 18 „Vorbeşte* copiilor lui Israel şi spune-le:‘Când veţi intra în ţara în care vă voi duce
 • * Num 15:2; Deut 26:1;
 • 19 şi când veţi mânca pâine* din ţara aceea, să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul.
 • * Ios 5:11; Ios 5:12;
 • 20 Ca dar ridicat, să aduceţi o turtă din pârga* plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul** care se ia întâi din arie.
 • * Deut 26:2; Deut 26:10; Prov 3:9; Prov 3:10; ** Lev 2:14; Lev 23:10; Lev 23:16;
 • 21 Din pârga plămădelii voastre să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.
 • Păcatele fără voie
 • 22 Dacă* păcătuiţi fără voie şi nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscute lui Moise Domnul,
 • * Lev 4:2;
 • 23 tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci şi mai târziu din neam în neam,
 • 24 dacă* păcatul a fost făcut fără voie şi fără să ştie adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul** său de mâncare şi cu jertfa sa de băutură, după rânduielile aşezate; să mai aducă şi un ţap ca jertfă de ispăşire.
 • * Lev 4:13; ** Num 15:8; Num 15:9; Num 15:10; Lev 4:23; Num 28:15; Ezra 6:17; Ezra 8:35;
 • 25 Preotul* să facă ispăşire pentru toată adunarea copiilor lui Israel şi li se va ierta, căci au păcătuit fără voie şi şi-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului şi o jertfă de ispăşire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârşit fără voie.
 • * Lev 4:20;
 • 26 Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel şi străinului care locuieşte în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie.
 • 27 Dacă* unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.
 • * Lev 4:27; Lev 4:28;
 • 28 Preotul* să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispăşire pentru el, i se va ierta.
 • * Lev 4:35;
 • 29 Atât pentru băştinaşul dintre copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor, să fie aceeaşi lege*, când va păcătui fără voie.
 • * Num 15:15;
 • 30 Dar*, dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său,
 • * Deut 17:12; Ps 19:13; Evr 10:26; 2 Pet 2:10;
 • 31 căci a nesocotit* Cuvântul Domnului şi a călcat porunca Lui; va fi nimicit şi îşi va lua astfel pedeapsa** pentru nelegiuirea lui.’”
 • * 2 Sam 12:9; Prov 13:13; ** Lev 5:1; Ezec 18:20;
 • Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului
 • 32 Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit* pe un om strângând lemne în ziua Sabatului.
 • * Exod 31:14; Exod 31:15; Exod 35:2; Exod 35:3;
 • 33 Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea.
 • 34 L-au aruncat în temniţă*, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă.
 • * Lev 24:12;
 • 35 Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta* să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea** să-l ucidă cu pietre afară din tabără.”
 • * Exod 31:14; Exod 31:15; ** Lev 24:14; 1 Imp 21:13; Fapte 7:58;
 • 36 Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • Ciucurii de la veşminte
 • 37 Domnul a zis lui Moise:
 • 38 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă*, din neam în neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor.
 • * Deut 22:12; Mat 23:5;
 • 39 Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi şi să nu urmaţi* după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi târâţi** la curvie.
 • * Deut 29:19; Iov 31:7; Ier 9:14; Ezec 6:9; ** Ps 73:27; Ps 106:39; Iac 4:4;
 • 40 Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul vostru.
 • * Lev 11:44; Lev 11:45; Rom 12:1; Col 1:22; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16;
 • 41 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”
  Numeri, capitolul 15