Numeri  


Capitolul 16
 • Core, Datan şi Abiram
 • 1 Core*, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab şi On, fiul lui Pelet, câteşitrei fiii lui Ruben.
 • * Exod 6:21; Num 26:9; Num 27:3; Iuda 1:11;
 • 2 S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaţi* la sfat şi care erau oameni cu nume.
 • * Num 26:9;
 • 3 Ei s-au adunat* împotriva lui Moise şi Aaron şi le-au zis: „Destul! Căci toată** adunarea, toţi sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?”
 • * Ps 106:16; ** Exod 19:6; Exod 29:45; Num 14:14; Num 35:34;
 • 4 Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut* cu faţa la pământ.
 • * Num 14:5; Num 20:6;
 • 5 A vorbit lui Core şi la toată ceata lui şi a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui şi cine este sfânt* şi-l va lăsa să se apropie** de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va alege.
 • * Num 16:3; Lev 21:6-8; Lev 21:12; Lev 21:15; ** Exod 28:1; Num 17:5; 1 Sam 2:28; Ps 105:26; Num 3:10; Lev 10:3; Lev 21:17; Lev 21:18; Ezec 40:46; Ezec 44:15; Ezec 44:16;
 • 6 Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core şi toată ceata lui.
 • 7 Mâine, puneţi foc în ele şi puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!”
 • 8 Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi!
 • 9 Prea puţin* lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales** din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului şi să vă înfăţişaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi?
 • * 1 Sam 18:23; Isa 7:13; ** Num 3:41; Num 3:45; Num 8:14; Deut 10:8;
 • 10 V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine şi pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, şi acum mai voiţi şi preoţia!
 • 11 De aceea te aduni tu şi ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron*, ca să cârtiţi împotriva lui?”
 • * Exod 16:8; 1 Cor 3:5;
 • 12 Moise a trimis să cheme pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim.
 • 13 N-ajunge* că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte şi miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai şi** stăpâneşti peste noi?
 • * Num 16:9; ** Exod 2:14; Fapte 7:27; Fapte 7:35;
 • 14 Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară* unde curge lapte şi miere** şi ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare şi vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!”
 • * Exod 3:8; ** Lev 20:24;
 • 15 Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: „Nu căuta* la darul lor. Nu le-am luat nici** măcar un măgar şi n-am făcut rău niciunuia din ei.”
 • * Gen 4:4; Gen 4:5; ** 1 Sam 12:3; Fapte 20:33; 2 Cor 7:2;
 • 16 Moise a zis lui Core: „Tu* şi toată ceata ta mâine să fiţi** înaintea Domnului, tu şi ei, împreună cu Aaron.
 • * Num 16:6; Num 16:7; ** 1 Sam 12:3; 1 Sam 12:7;
 • 17 Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea şi aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu şi Aaron; să vă luaţi şi voi fiecare cădelniţa lui.”
 • 18 Şi-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc şi au stat la uşa cortului întâlnirii, împreună cu Moise şi Aaron.
 • 19 Şi Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise şi Aaron, la uşa cortului întâlnirii. Atunci, slava* Domnului s-a arătat întregii adunări.
 • * Num 16:42; Exod 16:7; Exod 16:10; Lev 9:6; Lev 9:23; Num 14:10;
 • 20 Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
 • 21 „Despărţiţi-vă* din mijlocul acestei adunări şi-i voi topi într-o** clipă.”
 • * Num 16:45; Gen 19:17; Gen 19:22; Ier 51:6; Fapte 2:40; Apoc 18:4; ** Num 16:45; Exod 32:10; Exod 33:5;
 • 22 Ei au* căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor** oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te mânii împotriva întregii adunări?”
 • * Num 16:45; Num 14:5; ** Num 27:16; Iov 12:10; Ecl 12:7; Isa 57:16; Zah 12:1; Evr 12:9;
 • 23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 24 „Vorbeşte adunării şi spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram!’”
 • 25 Moise s-a sculat şi s-a dus la Datan şi Abiram; şi bătrânii lui Israel au mers după el.
 • 26 A vorbit adunării şi a zis: „Depărtaţi-vă* de corturile acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.”
 • * Gen 19:12; Gen 19:14; Isa 52:11; 2 Cor 6:17; Apoc 18:4;
 • 27 Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară şi au stat la uşa corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor.
 • 28 Moise a zis: „Iată cum* veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri şi că nu lucrez din** capul meu.
 • * Exod 3:12; Deut 18:22; Zah 2:9; Zah 2:11; Zah 4:9; Ioan 5:36; ** Num 24:13; Ier 23:16; Ezec 13:17; Ioan 5:30; Ioan 6:38;
 • 29 Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oamenii şi dacă vor avea aceeaşi soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul,
 • 30 dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit*, dacă pământul îşi va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, aşa încât se vor coborî de** vii în Locuinţa morţilor, atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.”
 • * Iov 31:3; Isa 28:21; ** Num 16:33; Ps 55:15;
 • 31 Pe când* isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două.
 • * Num 26:10; Num 27:3; Deut 11:6; Ps 106:17;
 • 32 Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor, împreună cu toţi* oamenii lui Core şi toate averile lor.
 • * Num 16:17; Num 26:11; 1 Cron 6:22; 1 Cron 6:37;
 • 33 Şi s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot şi au pierit din mijlocul adunării.
 • 34 Tot Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!”
 • 35 Un foc* a ieşit de la Domnul şi a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia.
 • * Lev 10:2; Num 11:1; Ps 106:18; Num 16:17;
 • 36 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 37 „Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc şi să lepede focul din ele, căci sunt* sfinţite.
 • * Lev 27:28;
 • 38 Cu cădelniţele acestor oameni* care au păcătuit şi au ispăşit păcatul cu viaţa lor să se facă nişte plăci întinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului şi sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte** copiilor lui Israel.”
 • * Prov 20:2; Hab 2:10; ** Num 17:10; Num 26:10; Ezec 14:8;
 • 39 Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă pe care le aduseseră cei arşi şi a făcut din ele nişte plăci pentru acoperirea altarului.
 • 40 Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru* ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului şi să nu i se întâmple ca lui Core şi cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.
 • * Num 3:10; 2 Cron 26:18;
 • O nouă răzvrătire a poporului
 • 41 A doua zi, toată adunarea* copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!”
 • * Num 14:2; Ps 106:25;
 • 42 Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron şi pe când îşi îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit* norul şi s-a arătat slava Domnului.
 • * Exod 40:34;
 • 43 Atunci, Moise şi Aaron* au venit înaintea cortului întâlnirii.
 • * Num 16:19; Num 20:6;
 • 44 Şi Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 45 „Daţi-vă* la o parte din mijlocul acestei adunări şi-i voi topi într-o clipă!” Ei** au căzut cu feţele la pământ;
 • * Num 16:21; Num 16:24; ** Num 16:22; Num 20:6;
 • 46 şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei, căci a* izbucnit mânia Domnului şi a început urgia.”
 • * Lev 10:6; Num 1:53; Num 8:19; Num 11:33; Num 18:5; 1 Cron 27:24; Ps 106:29;
 • 47 Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării şi iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod.
 • 48 S-a aşezat între cei morţi şi între cei vii, şi urgia a încetat.
 • 49 Paisprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.
 • 50 Aaron s-a întors la Moise, la uşa cortului întâlnirii. Urgia încetase.
  Numeri, capitolul 16