Numeri  


Capitolul 18
 • Preoţii şi leviţii
 • 1 Domnul a zis lui Aaron: „Tu* şi fiii tăi şi casa tatălui tău cu tine să purtaţi** pedeapsa fărădelegilor făcute în Sfântul Locaş; tu şi fiii tăi împreună cu tine să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţeşti.
 • * Num 17:13; ** Exod 28:38;
 • 2 Apropie, de asemenea, de tine pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi* de tine şi** să-ţi slujească atunci când tu şi fiii tăi împreună cu tine veţi fi înaintea cortului întâlnirii.
 • * Gen 29:34; ** Num 3:6; Num 3:7; Num 3:10;
 • 3 Ei să păzească* ce le vei porunci tu şi cele privitoare la tot cortul, dar să** nu se apropie nici de uneltele Sfântului Locaş, nici de altar, ca să nu muriţi, şi ei, şi voi.
 • * Num 3:25; Num 3:31; Num 3:36; ** Num 16:40; Num 4:15;
 • 4 Ei să se alipească de tine şi să păzească tot ce priveşte cortul întâlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun* străin să nu se apropie de voi.
 • * Num 3:10;
 • 5 Să păziţi cele privitoare* la Sfântul Locaş şi altar, ca** să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel.
 • * Exod 27:21; Exod 30:7; Lev 24:3; Num 8:2; ** Num 16:46;
 • 6 Iată că am luat pe fraţii voştri leviţii din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi* Domnului; ei vă** sunt încredinţaţi vouă în dar, ca să facă slujba cortului întâlnirii.
 • * Num 3:12; Num 3:45; ** Num 3:9; Num 8:19;
 • 7 Tu şi fiii* tăi împreună cu tine să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo** de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia va fi omorât.”
 • * Num 18:5; Num 3:10; ** Evr 9:3; Evr 9:6;
 • Întreţinerea preoţilor
 • 8 Domnul a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe* care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie şi fiilor tăi ca drept** al ungerii, printr-o lege veşnică.
 • * Lev 6:16; Lev 6:18; Lev 6:26; Lev 7:6; Lev 7:32; Num 5:9; ** Exod 29:29; Exod 40:13; Exod 40:15;
 • 9 Iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor* de mâncare, toate jertfele** lor de ispăşire şi toate jertfele pentru vină pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale şi ale fiilor tăi.
 • * Lev 2:2; Lev 2:3; Lev 10:12; Lev 10:13; ** Lev 4:22; Lev 4:27; Lev 6:25; Lev 6:26; Lev 5:1; Lev 7:7; Lev 10:12; Lev 14:13;
 • 10 Să le mâncaţi într-un* loc preasfânt; orice bărbat să mănânce din ele; să le priviţi ca sfinte.
 • * Lev 6:16; Lev 6:18; Lev 6:26; Lev 6:29; Lev 7:6;
 • 11 Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel* prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta ţi** le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
 • * Exod 29:27; Exod 29:28; Lev 7:30; Lev 7:34; ** Lev 10:14; Deut 18:3; Lev 22:2; Lev 22:3; Lev 22:11-13;
 • 12 Îţi dau cele dintâi roade pe care le vor aduce Domnului: tot* ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must şi grâu.
 • * Exod 23:19; Deut 18:4; Neem 10:35; Neem 10:36;
 • 13 Cele dintâi* roade ale pământului lor pe** care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
 • * Exod 22:29; ** Exod 22:29; Exod 23:19; Exod 34:26; Lev 2:14; Num 15:19; Deut 26:2; Num 18:11;
 • 14 Tot ce* va fi închinat Domnului prin făgăduinţă în Israel să fie al tău.
 • * Lev 27:28;
 • 15 Orice întâi născut* din orice trup pe care-l vor aduce Domnului, atât din oameni, cât şi din dobitoace, să fie al tău. Numai să laşi să se răscumpere întâiul născut** al omului şi să laşi să se răscumpere şi întâiul născut al unui dobitoc necurat.
 • * Exod 13:2; Exod 22:29; Lev 27:26; Num 3:13; ** Exod 13:13; Exod 34:20;
 • 16 Să laşi să se răscumpere întâii născuţi ai oamenilor de la vârsta de o lună, după* preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul Sfântului Locaş, care este** de douăzeci de ghere.
 • * Lev 27:6; Num 3:47; ** Exod 30:13; Lev 27:25; Num 3:47; Ezec 45:12;
 • 17 Dar* să nu laşi să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei; acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor** să-l stropeşti pe altar şi să le arzi grăsimea; aceasta va fi o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • * Deut 15:19; ** Lev 3:2; Lev 3:5;
 • 18 Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul* care se leagănă într-o parte şi în alta şi ca şi spata dreaptă.
 • * Exod 29:26; Exod 29:28; Lev 7:31; Lev 7:32; Lev 7:34;
 • 19 Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte* pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un** legământ de necălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine.”
 • * Num 18:11; ** Lev 2:13; 2 Cron 13:5;
 • Întreţinerea leviţilor
 • 20 Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nicio moştenire în ţara lor şi să n-ai nicio parte de moşie în mijlocul lor. Eu* sunt moştenirea şi partea ta de moşie în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Deut 10:9; Deut 12:12; Deut 14:27; Deut 14:29; Deut 18:1; Deut 18:2; Ios 13:14; Ios 13:33; Ios 14:3; Ios 18:7; Ps 16:5; Ezec 44:28;
 • 21 Fiilor lui* Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru** slujba cortului întâlnirii.
 • * Lev 27:30; Lev 27:32; Num 18:24; Num 18:26; Neem 10:37; Neem 12:44; Evr 7:5; Evr 7:8; Evr 7:9; ** Num 3:7; Num 3:8;
 • 22 Copiii* lui Israel să nu se mai apropie de cortul întâlnirii, ca să nu** se facă vinovaţi de vreun păcat şi să moară.
 • * Num 1:51; ** Lev 22:9;
 • 23 Ci* leviţii să facă slujba cortului întâlnirii şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri.
 • * Num 3:7;
 • 24 Leviţilor* le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare, de aceea zic cu privire la ei: ‘Să nu aibă** nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.’”
 • * Num 18:21; ** Num 18:20; Deut 10:9; Deut 14:27; Deut 14:29; Deut 18:1;
 • Darul leviţilor din ce primesc
 • 25 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 26 „Să vorbeşti leviţilor şi să le spui: ‘Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala* pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume a zecea parte din zeciuială,
 • * Neem 10:38;
 • 27 şi darul* vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie şi ca mustul care se ia întâi din teasc.
 • * Num 18:30;
 • 28 Astfel, să luaţi şi voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul.
 • 29 Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.’
 • 30 Să le spui: ‘După ce veţi lua din ele partea cea mai bună*, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.
 • * Num 18:27;
 • 31 Să-l mâncaţi într-un loc oarecare, voi şi casa voastră, căci aceasta este plata* voastră pentru slujba pe care o faceţi în cortul întâlnirii.
 • * Mat 10:10; Luca 10:7; 1 Cor 9:13; 1 Tim 5:18;
 • 32 Nu vă veţi* face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi** pângări darurile sfinte ale copiilor lui Israel şi nu veţi muri.’”
 • * Lev 19:8; Lev 22:16; ** Lev 22:2; Lev 22:15;
  Numeri, capitolul 18