Numeri  


Capitolul 19
 • Vaca roşie, apa de curăţire
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
 • 2 „Iată ce porunceşte legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc şi care să nu* fi fost pusă la jug.
 • * Deut 21:3; 1 Sam 6:7;
 • 3 S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată* din tabără şi să fie junghiată înaintea lui.
 • * Lev 4:12; Lev 4:21; Lev 16:27; Evr 13:11;
 • 4 Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii şi să* stropească de şapte ori înaintea cortului întâlnirii.
 • * Lev 4:6; Lev 16:14; Lev 16:19; Evr 9:13;
 • 5 Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea*, carnea şi sângele, împreună cu balega.
 • * Exod 29:14; Lev 4:11; Lev 4:12;
 • 6 Preotul să ia* lemn de cedru, isop şi cârmâz şi să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca.
 • * Lev 14:4; Lev 14:6; Lev 14:49;
 • 7 Preotul* să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, apoi să intre iarăşi în tabără şi să fie necurat până seara.
 • * Lev 11:25; Lev 15:5;
 • 8 Cel ce va arde vaca să-şi spele hainele în apă şi să-şi scalde trupul în apă şi să fie necurat până seara.
 • 9 Un om curat să strângă cenuşa* vacii şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire**. Aceasta este o apă de ispăşire.
 • * Evr 9:13; ** Num 19:13; Num 19:20; Num 19:21; Num 31:23;
 • 10 Cel ce va strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.
 • 11 Cine* se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.
 • * Lev 21:1; Num 5:2; Num 9:6; Num 9:10; Num 31:19; Num 19:16; Plang 4:14; Hag 2:13;
 • 12 * se curăţească cu apa aceasta a treia zi şi a şaptea zi şi va fi curat, dar, dacă nu se curăţeşte a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat.
 • * Num 31:19;
 • 13 Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi pângăreşte* cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa** de curăţire, este necurat şi necurăţia lui este încă peste el.
 • * Lev 15:31; ** Num 8:7; Num 19:9; Lev 7:20; Lev 22:3;
 • 14 Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort şi oricine se va afla în cort va fi necurat şapte zile.
 • 15 De asemenea, orice* vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat.
 • * Lev 11:32; Num 31:20;
 • 16 Oricine* se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omeneşti sau de vreun mormânt va fi necurat timp de şapte zile.
 • * Num 19:11;
 • 17 Pentru cel necurat, să se ia* cenuşă de la jertfa de ispăşire care a fost arsă şi să toarne peste ea apă de izvor într-un vas.
 • * Num 19:9;
 • 18 Un om curat să ia* isop şi să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omeneşti sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.
 • * Ps 51:7;
 • 19 Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi şi a şaptea zi şi să-l curăţească în ziua* a şaptea. Să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi seara va fi curat.
 • * Lev 14:9;
 • 20 Un om care va fi necurat şi nu se va curăţi va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat* Sfântul Locaş al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat.
 • * Num 19:13;
 • 21 Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire să-şi spele hainele şi cel ce se va atinge de apa de curăţire să fie necurat până seara.
 • 22 Orice* lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat şi cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”
 • * Hag 2:13; Lev 15:5;
  Numeri, capitolul 19