Numeri  


Capitolul 20
 • Moartea Mariei. Apele de la Meriba. Pedepsirea lui Moise
 • 1 Toată adunarea copiilor* lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Şi poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit** şi a fost îngropată Maria.
 • * Num 33:36; ** Exod 15:20; Num 26:59;
 • 2 Adunarea* n-avea apă. Şi s-au** răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron.
 • * Exod 11:1; ** Num 16:19; Num 16:42;
 • 3 Poporul a căutat* ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi când** au murit fraţii noştri înaintea Domnului!
 • * Exod 17:2; Num 14:2; ** Num 11:1; Num 11:33; Num 14:37; Num 16:32; Num 16:35; Num 16:49;
 • 4 Pentru ce* aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi şi vitele noastre?
 • * Exod 17:3;
 • 5 Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?”
 • 6 Moise şi Aaron au plecat de la adunare şi s-au dus la uşa cortului întâlnirii. Au căzut* cu faţa la pământ şi li s-a arătat slava** Domnului.
 • * Num 14:5; Num 16:4; Num 16:22; Num 16:45; ** Num 14:10;
 • 7 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 8 „Ia* toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi** astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor.”
 • * Exod 17:5; ** Neem 9:15; Ps 78:15; Ps 78:16; Ps 105:41; Ps 114:8; Isa 43:20; Isa 48:21;
 • 9 Moise a luat toiagul dinaintea* Domnului, cum îi poruncise Domnul.
 • * Num 17:10;
 • 10 Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi*, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”
 • * Ps 106:33;
 • 11 Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă* din belşug, aşa încât a băut şi adunarea şi au băut şi vitele.
 • * Exod 17:6; Deut 8:15; 1 Cor 10:4;
 • 12 Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi* crezut în Mine ca să Mă sfinţiţi** înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.”
 • * Num 27:14; Deut 1:37; Deut 3:26; Deut 32:51; ** Lev 10:3; Ezec 20:41; Ezec 36:23; Ezec 38:16; 1 Pet 3:15;
 • 13 Acestea sunt* apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei.
 • * Deut 33:8; Ps 95:8; Ps 106:32;
 • Edomiţii şi israeliţii
 • 14 De la Cades, Moise* a trimis nişte soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Aşa** vorbeşte fratele tău Israel: ‘Tu ştii toate suferinţele prin care am trecut.
 • * Jud 11:16; Jud 11:17; ** Deut 2:4; Deut 23:7; Obad 1:10; Obad 1:12;
 • 15 Părinţii* noştri s-au coborât în Egipt şi am** locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi şi pe părinţii noştri.
 • * Gen 46:6; Fapte 7:15; ** Exod 12:40; Exod 1:11; Deut 26:6; Fapte 7:19;
 • 16 Am* strigat către Domnul, şi El ne-a auzit glasul. A trimis** un Înger şi ne-a scos din Egipt. Şi iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău.
 • * Exod 2:23; Exod 3:7; ** Exod 3:2; Exod 14:19; Exod 23:20; Exod 33:2;
 • 17 Lasă-ne* să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii şi nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ţinutul tău.’”
 • * Num 21:22; Deut 2:27;
 • 18 Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieşi înainte cu sabia.”
 • 19 Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare şi, dacă vom bea din apa ta eu şi turmele mele, îţi voi* plăti preţul; nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!”
 • * Deut 2:6; Deut 2:28;
 • 20 El a răspuns: „Să nu cumva* să treci!” Şi Edom i-a ieşit înainte cu multă gloată şi cu mână tare.
 • * Jud 11:17;
 • 21 Astfel*, Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Şi Israel s-a abătut** de la el.
 • * Deut 2:27; Deut 2:29; ** Deut 2:4; Deut 2:5; Deut 2:8; Jud 11:18;
 • Moartea lui Aaron. Eleazar
 • 22 Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades* şi a ajuns** la muntele Hor.
 • * Num 33:37; ** Num 21:4;
 • 23 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom:
 • 24 „Aaron are să fie adăugat* la poporul lui, căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi** împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.
 • * Gen 25:8; Num 27:13; Num 31:2; Deut 32:50; ** Num 20:12;
 • 25 Ia pe Aaron* şi pe fiul său Eleazar şi suie-i pe muntele Hor.
 • * Num 33:38; Deut 32:50;
 • 26 Dezbracă pe Aaron de veşmintele lui şi îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui şi va muri.”
 • 27 Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări.
 • 28 Moise* a dezbrăcat pe Aaron de veşmintele lui şi a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron** a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise şi Eleazar s-au coborât de pe munte.
 • * Exod 29:29; Exod 29:30; ** Num 33:38; Deut 10:6; Deut 32:50;
 • 29 Toată adunarea a văzut că Aaron murise şi toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci* de zile.
 • * Deut 34:8;
  Numeri, capitolul 20