Numeri  


Capitolul 21
 • Israeliţii în luptă cu canaaniţii
 • 1 Împăratul Aradului, un canaanit care locuia la miazăzi, a auzit* că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel şi a luat mai mulţi prinşi de război.
 • * Num 33:40; Jud 1:16;
 • 2 Atunci* Israel a făcut Domnului o juruinţă şi a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârşire cetăţile.”
 • * Gen 28:20; Jud 11:30;
 • 3 Domnul a auzit glasul lui Israel şi a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvârşire, pe ei şi cetăţile lor, şi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).
 • Şerpii înfocaţi
 • 4 Au* plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să** ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum
 • * Num 20:22; Num 33:41; ** Jud 11:18;
 • 5 şi a vorbit* împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru** ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”
 • * Ps 78:19; ** Exod 16:3; Exod 17:3; Num 11:6;
 • 6 Atunci, Domnul* a trimis împotriva poporului nişte** şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel.
 • * 1 Cor 10:9; ** Deut 8:15;
 • 7 Poporul* a venit la Moise şi a zis: „Am** păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor.
 • * Ps 78:34; ** Num 21:5; Exod 8:8; Exod 8:28; 1 Sam 12:19; 1 Imp 13:6; Fapte 8:24;
 • 8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”
 • 9 Moise* a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia.
 • * 2 Imp 18:4; Ioan 3:14; Ioan 3:15;
 • Alte călătorii ale israeliţilor
 • 10 Copiii lui Israel au plecat şi au* tăbărât la Obot.
 • * Num 33:43;
 • 11 Au plecat* din Obot şi au tăbărât** la Iie-Abarim, în pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui.
 • * Num 33:44; ** Deut 2:13;
 • 12 De acolo au plecat şi au tăbărât în valea Zered.
 • 13 De acolo au plecat şi au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieşind din ţinutul amoriţilor, căci Arnonul* face hotarul Moabului, între Moab şi amoriţi.
 • * Num 22:36; Jud 11:18;
 • 14 De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului: „Vaheb în Sufa, Şuvoaiele Arnonului
 • 15 Şi scurgerile şuvoaielor Care se întind înspre Ar şi se ating* cu hotarul lui Moab.”
 • * Deut 2:18; Deut 2:29;
 • 16 De acolo s-au dus* la Beer (Fântână). La această fântână, Domnul a zis lui Moise: „Strânge poporul şi le voi da apă.”
 • * Jud 9:21;
 • 17 Atunci a cântat* Israel cântarea aceasta: „Ţâşneşte, fântână! Cântaţi în cinstea ei!
 • * Exod 15:1; Ps 105:2; Ps 106:12;
 • 18 Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile, Pe care au săpat-o mai-marii poporului, Cu toiagul de cârmuire*, cu toiegele lor!”Din pustia aceasta s-au dus la Matana;
 • * Isa 33:22;
 • 19 din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;
 • 20 din Bamot, la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre* pustie.
 • * Num 23:28;
 • Sihon şi Og
 • 21 Israel* a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună:
 • * Deut 2:26; Deut 2:27; Jud 11:19;
 • 22 „Lasă-mă* să trec prin ţara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.”
 • * Num 20:17;
 • 23 Sihon* n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul şi a ieşit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ** şi s-a luptat împotriva lui Israel.
 • * Deut 29:7; ** Deut 2:32; Jud 11:20;
 • 24 Israel* l-a bătut cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit.
 • * Deut 2:33; Deut 29:7; Ios 12:1; Ios 12:2; Ios 24:8; Neem 9:22; Ps 135:10; Ps 135:11; Ps 136:19; Amos 2:9;
 • 25 Israel a luat toate cetăţile acelea şi s-a aşezat în toate cetăţile amoriţilor, în Hesbon şi în toate satele de prin împrejurimi.
 • 26 Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriţilor. El pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului şi-i luase toată ţara până la Arnon.
 • 27 De aceea zic poeţii: „Veniţi la Hesbon! Să se zidească din nou şi să se întărească cetatea lui Sihon.
 • 28 Căci a ieşit* un foc din Hesbon, O flacără din cetatea lui Sihon, Şi a mistuit pe** Ar-Moab, Pe locuitorii înălţimilor Arnonului.
 • * Ier 48:45; Ier 48:46; ** Deut 2:9; Deut 2:18; Isa 15:1;
 • 29 Vai de tine, Moab! Eşti pierdut, poporul lui Chemoş!* El a făcut pe fiii lui fugari, Şi pe fetele lui le-a dat roabe Lui Sihon, împăratul amoriţilor.
 • * Jud 11:24; 1 Imp 11:7; 1 Imp 11:33; 2 Imp 23:13; Ier 48:7; Ier 48:13;
 • 30 Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor: Din Hesbon până la* Dibon totul este nimicit; Am pustiit până la Nofah, Care se întinde până la** Medeba.”
 • * Ier 48:18; Ier 48:22; ** Isa 15:2;
 • 31 Israel s-a aşezat astfel în ţara amoriţilor.
 • 32 Moise a trimis să iscodească Iaezerul*. Au luat satele care ţineau de el şi au izgonit pe amoriţii care erau în ele.
 • * Num 32:1; Ier 48:32;
 • 33 Au schimbat apoi drumul şi s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og*, împăratul Basanului, le-a ieşit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva lor la** Edrei.
 • * Deut 3:1; Deut 29:7; ** Ios 13:12;
 • 34 Domnul a zis lui Moise: „Nu* te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui; să-i** faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.”
 • * Deut 3:2; ** Num 21:24; Ps 135:10; Ps 135:11; Ps 136:20;
 • 35 Şi ei l-au* bătut, pe el şi pe fiii lui şi tot poporul lui, de n-au lăsat să scape unul măcar, şi au pus mâna pe ţara lui.
 • * Deut 3:3;
  Numeri, capitolul 21