Numeri  


Capitolul 22
 • Balac trimite după Balaam
 • 1 Copiii* lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.
 • * Num 33:48;
 • 2 Balac, fiul lui Ţipor*, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor.
 • * Jud 11:25;
 • 3 Şi Moab* a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel.
 • * Exod 15:15;
 • 4 Moab a zis bătrânilor* lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului.
 • * Num 31:8; Ios 13:21;
 • 5 El a trimis* soli la Balaam, fiul lui Beor, la** Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea!
 • * Deut 23:4; Ios 13:22; Ios 24:9; Neem 13:1; Neem 13:2; Mica 6:5; 2 Pet 2:15; Iuda 1:11; Apoc 2:14; ** Num 23:7; Deut 23:4;
 • 6 Vino, te rog, să-mi blestemi* pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.”
 • * Num 23:7;
 • 7 Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri* pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac.
 • * 1 Sam 9:7; 1 Sam 9:8;
 • 8 Balaam le-a zis: „Rămâneţi* aici peste noapte şi vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.
 • * Num 22:19;
 • 9 Dumnezeu* a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine?”
 • * Gen 20:3; Num 22:20;
 • 10 Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună:
 • 11 ‘Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului; vino dar şi blestemă-l; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni.’”
 • 12 Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul acela, căci* este binecuvântat.”
 • * Num 23:20; Rom 11:29;
 • 13 Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.”
 • 14 Şi mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”
 • Măgăriţa lui Balaam vorbeşte
 • 15 Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte.
 • 16 Au ajuns la Balaam şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici şi vino la mine,
 • 17 căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino*, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!’”
 • * Num 22:6;
 • 18 Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi* dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot** n-aş putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu.
 • * Num 24:13; ** 1 Imp 22:14; 2 Cron 18:13;
 • 19 Totuşi, vă rog, rămâneţi* aici la noapte şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.”
 • * Num 22:8;
 • 20 Dumnezeu* a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei, dar** să faci numai ce-ţi voi spune.”
 • * Num 22:9; ** Num 22:35; Num 23:12; Num 23:26; Num 24:13;
 • 21 Balaam s-a sculat dimineaţă, a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat cu căpeteniile lui Moab.
 • 22 Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul* Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui şi cei doi slujitori ai lui erau cu el.
 • * Exod 4:24;
 • 23 Măgăriţa* a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.
 • * 2 Imp 6:17; Dan 10:7; Fapte 22:9; 2 Pet 2:16; Iuda 1:11;
 • 24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii şi de fiecare parte a cărării era câte un zid.
 • 25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.
 • 26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.
 • 27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ.
 • 28 Domnul a* deschis gura măgăriţei şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?”
 • * 2 Pet 2:16;
 • 29 Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide* pe loc.”
 • * Prov 12:10;
 • 30 Măgăriţa* a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.”
 • * 2 Pet 2:16;
 • 31 Domnul a deschis* ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat** şi s-a aruncat cu faţa la pământ.
 • * Gen 21:19; 2 Imp 6:17; Luca 24:16; Luca 24:31; ** Exod 34:8;
 • 32 Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare* înaintea Mea.
 • * 2 Pet 2:14; 2 Pet 2:15;
 • 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.”
 • 34 Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am* păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum, şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.”
 • * 1 Sam 15:24; 1 Sam 15:30; 1 Sam 26:21; 2 Sam 12:13; Iov 34:31; Iov 34:32;
 • 35 Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceştia, dar* să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Şi Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.
 • * Num 22:20;
 • Întâmpinarea lui Balaam
 • 36 Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit* înainte până la cetatea Moabului, care** este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.
 • * Gen 14:17; ** Num 21:13;
 • 37 Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi* dau cinste?”
 • * Num 22:17; Num 24:11;
 • 38 Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele* pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.”
 • * Num 23:26; Num 24:13; 1 Imp 22:14; 2 Cron 18:13;
 • 39 Balaam a mers cu Balac şi au ajuns la Chiriat-Huţot.
 • 40 Balac a jertfit boi şi oi şi a trimis din ei lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.
 • 41 Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam şi l-a suit* pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.
 • * Deut 12:2;
  Numeri, capitolul 22