Numeri  


Capitolul 23
 • Balaam binecuvântează
 • 1 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.”
 • * Num 23:29;
 • 2 Balac a făcut cum spusese Balaam, şi Balac şi Balaam au adus câte* un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.
 • * Num 23:14; Num 23:30;
 • 3 Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă* arderea ta de tot, şi eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi** va ieşi înainte şi ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Şi s-a dus pe un loc înalt.
 • * Num 23:15; ** Num 24:1;
 • 4 Dumnezeu* a venit înaintea lui Balaam şi Balaam I-a zis: „Am ridicat şapte altare şi, pe fiecare altar, am adus câte un viţel şi câte un berbec.”
 • * Num 23:16;
 • 5 Domnul a pus* cuvinte în gura lui Balaam şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.”
 • * Num 22:35; Num 23:16; Deut 18:18; Ier 1:9;
 • 6 Balaam s-a întors la Balac şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.
 • 7 Balaam şi-a* rostit prorocia şi a zis: „Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia). Împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zicând: ‘Vino** şi blestemă-mi pe Iacov! Vino şi defăimează-mi pe Israel!’
 • * Num 23:18; Num 24:3; Num 24:15; Num 24:23; Iov 27:1; Iov 29:1; Ps 78:2; Ezec 17:2; Mica 2:4; Hab 2:6; ** Num 22:6; Num 22:11; Num 22:17;
 • 8 Cum* să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?
 • * Isa 47:12; Isa 47:13;
 • 9 Îl văd din vârful stâncilor, Îl privesc de pe înălţimea dealurilor: Este* un popor care locuieşte deoparte Şi nu** face parte dintre neamuri.
 • * Deut 33:28; ** Exod 33:16; Ezra 9:2; Efes 2:14;
 • 10 Cine* poate să numere pulberea lui Iacov Şi să spună numărul unui sfert din Israel? O, de aş muri de moartea** celor neprihăniţi Şi sfârşitul meu să fie ca al lor!”
 • * Gen 13:16; Gen 22:17; ** Ps 116:15;
 • Balaam binecuvântează a doua oară
 • 11 Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am* luat să blestemi pe vrăjmaşul meu, şi iată că tu-l binecuvântezi!”
 • * Num 22:11; Num 22:17; Num 24:10;
 • 12 El a răspuns şi a zis: „Nu* trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?”
 • * Num 22:38;
 • 13 Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Şi de acolo să mi-l blestemi.”
 • 14 L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit* şapte altare şi a adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar.
 • * Num 23:1; Num 23:2;
 • 15 Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, şi eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.”
 • 16 Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus* cuvinte în gură şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.”
 • * Num 22:35; Num 23:5;
 • 17 Balaam s-a întors la el, şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”
 • 18 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Scoală-te*, Balac, şi ascultă! Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!
 • * Jud 3:20;
 • 19 Dumnezeu* nu este un om, ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?
 • * 1 Sam 15:29; Mal 3:6; Rom 11:29; Tit 1:2; Iac 1:17;
 • 20 Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El* a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce.
 • * Gen 12:2; Gen 22:17; Num 22:12;
 • 21 El nu vede nicio fărădelege în Iacov, Nu vede* nicio răutate în Israel. Domnul** Dumnezeul lui este cu el, El este Împăratul lui, veselia lui.
 • * Rom 4:7; Rom 4:8; ** Exod 13:21; Exod 29:45; Exod 29:46; Exod 33:14;
 • 22 Dumnezeu* i-a scos din Egipt, Tăria Lui este pentru el** ca a bivolului.
 • * Num 24:8; ** Deut 33:17; Iov 39:10; Iov 39:11;
 • 23 Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov şi Israel: ‘Ce lucruri* mari a făcut Dumnezeu!’
 • * Ps 31:19; Ps 44:1;
 • 24 Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică* Şi se ridică întocmai ca un leu. Nu se culcă** până ce n-a mâncat prada Şi n-a băut sângele celor ucişi.”
 • * Gen 49:9; ** Gen 49:27;
 • Balaam proroceşte iarăşi bine
 • 25 Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!”
 • 26 Balaam a răspuns şi a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va* spune Domnul?”
 • * Num 22:38; Num 23:12; 1 Imp 22:14;
 • 27 Balac a zis lui Balaam: „Vino*, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!”
 • * Num 23:13;
 • 28 Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie*.
 • * Num 21:20;
 • 29 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!”
 • * Num 23:1;
 • 30 Balac a făcut cum zisese Balaam şi a adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.
  Numeri, capitolul 23